V Krajowy Zjazd Związku Emerytów i Rencistów SG

Dziekan gen. bryg. SG Tadeusz Frydrych przekazał następującą informację:

W dniu 9 października 2021 roku uczestniczyłem w obradach V Krajowego Zjazdu Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Soczewce k/ Płocka. Wśród delegatów znalazło się wiele nowych osób, przede wszystkim młodszego pokolenia kadry pełniącej służbę w obu formacjach granicznych. W sprawozdaniu oraz dyskusji dokonano podsumowania mijającej kadencji oraz z troską o całe środowisko  zakreślono plany  działań w następnych latach. Głównym tematem była potrzeba niesienia pomocy osobom, które zostały skrzywdzone ustawą represyjną.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem potrzebę zacieśniania dalszej współpracy oraz motywowania do wstępowania w szeregi związku możliwie największej ilości osób.

Nastąpiła wyraźna zmiana pokoleniowa  w kierownictwie  tej organizacji związkowej. Do  Zarządu na następną kadencję wybrano osoby z grona byłych Naszych podwładnych i wychowanków. Prezesem został Sławomir Matusewicz przedstawiciel Śląskich Pograniczników.

Wśród zaproszonych gości obecni byli parlamentarzyści, przedstawiciele FSSM oraz osoby z  organizacji związkowych z innych służb.

Obrady Zjazdu  były bardzo dobrze przygotowane i  pomimo licznego  grona uczestników wyjątkowo sprawnie przeprowadzone.