25-lecie Klubu Generałów i Admirałów Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 8.10.2021 r. delegacja naszego Klubu w osobach gen. bryg SG Tadeusza Frydrycha oraz gen. bryg. SG Leszka Elasa uczestniczyła w uroczystości 25-lecia istnienia Klubu Generałów i Admirałów Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość odbyła się w Auli Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Rozpoczęła się od wystąpienia Prezesa Klubu gen. dyw. w st. sp. Jerzego Słowińskiego. Następnie głos zabrał Rektor SGGW prof. dr hab. Michał Zasada a po nim zaproszeni goście – Przewodniczący FSSM insp. w st. sp. Zdzisław Czarnecki, Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji nadisp. w st. sp. Adam Rapacki oraz inni zaproszeni goście. Oficjalna część uroczystości zakończyła się wręczeniem okolicznościowych dyplomów i odznaczeń Klubu. Część artystyczną wypełnił występ zespołu SGGW „Promni”, po którym  goście zostali zaproszeni na uroczysty poczęstunek. W jego trakcie Dziekan naszego Klubu gen. bryg. SG Tadeusz Frydrych , wręczając okolicznościowy adres, złożył  życzenia dalszej owocnej działalności i sukcesów a także dobrej współpracy z bratnimi organizacjami.