Archiwum miesiąca: wrzesień 2019

Spotkanie integracyjne w Jeżycach

W dniach 20-22 września 2019 r. odbyło się kolejne integracyjne spotkanie wyjazdowe Klubu Generałów i Admirałów SG RP. Tym razem gospodarzem spotkania był kol. Jacek Bogdan, który zaprosił nas do gospodarstwa agroturystycznego „Nowy Kraków” w miejscowości Jeżyce niedaleko Darłowa. Obecnych było 12 członków Klubu. Niestety kilka osób deklarujących przyjazd, w ostatnim momencie musiało zrezygnować.

W pierwszym dniu odbyło się Walne zebranie członków Klubu, podczas którego omówiono sprawy bieżące dotyczące m.in. sytuacji kolegów dotkniętych ustawą represyjną oraz udziału środowisk mundurowych w kampanii wyborczej do Parlamentu.

W sobotę 21 września odbyła się wycieczka podczas której zwiedziliśmy „Forty Bluchera” w Ustce, poszliśmy na spacer po porcie i przeszliśmy ruchomą kładką nad kanałem portowym. Odbyliśmy też rejs statkiem przy prawie sztormowych podmuchach wiatru i niemałej fali. Na koniec zwiedziliśmy położone w Starkowie jedno z dwóch na świecie muzeów śledzia, gdzie mieliśmy okazję skosztować wytwarzanych na miejscu specjałów z tej ryby.

W tym czasie Dziekan Klubu kol. Tadeusz Frydrych, udał się do Kostrzyna nad Odrą, gdzie na terenie byłego drogowego przejścia granicznego miała miejsce manifestacja pod nazwą „Alarm Graniczny” dotycząca sytuacji byłych funkcjonariuszy w związku z ustawą represyjną.

Spotkaniu, jak zwykle, towarzyszyły niekończące się rozmowy i wspomnienia. Zakończone zaś zostało deklaracją udziału w kolejnych.

Szczególne wyrazy podziękowania należą się organizatorowi – kol. Jackowi Bogdanowi za doskonały wybór miejsca spotkania oraz przygotowanie jego przebiegu i wszystkich atrakcji, a także gospodarzom „Nowego Krakowa” – pani Bożenie i panu Waldemarowi, za wspaniałe ugoszczenie nas, doskonałe warunki lokalowe oraz wyśmienitą kuchnię.

 

 

Walne Zebranie Członków Klubu GiA SG RP.

W dniu 20.09.2019 r w miejscowości Jeżyce odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu Generałów i Admirałów SG RP.

W spotkaniu wzięło udział 12 członków. Przewodniczącym zebrania wybrany został Dziekan Klubu kol. Tadeusz Frydrych, a protokolantem kol. Leszek Elas.

Przewodniczący przedstawił projekt porządku zebrania, który został jednogłośnie przyjęty.

W czasie zebrania przedstawione zostały informację dotyczące działań przedstawicieli Klubu w sprawie tzw. ustawy represyjnej. Dziekan Klubu poinformował też o spotkaniach Konwentu Klubów generałów – w ich trakcie nacisk kładziony był na integrację środowisk mundurowych. Niestety liczne wystąpienia i petycje dotyczące cofnięcia skutków ustawy nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Nasz Klub uczestniczył w przedsięwzięciach podejmowanych przez Federację SSM. Przedstawione też zostały informacje poświęcone sytuacji wyborczej.

Zwracano na nim również uwagę na potrzebę podnoszenia kwestii wykorzystania funkcjonariuszy, którzy przeszli na emeryturę w działaniach poświęconych bezpieczeństwu Państwa.

Kol. Marek Dominiak przedstawił swoje doświadczenia w tym zakresie na obszarze nadbużańskim.

W dyskusji podniesiono potrzebę kontynuacji podejmowanych działań na rzecz eliminacji skutków ustawy represyjnej.

Dziekan oświadczył, że w dniu następnym będzie brał udział w ogólnopolskiej manifestacji na terenie byłego drogowego przejścia granicznego w Kostrzyniu nad Odrą pod nazwą „Alarm Graniczny”- poświęconej sytuacji byłych funkcjonariuszy w związku z ustawą represyjną. Klub został zaproszenie do udziału w tym przedsięwzięciu.

Walne zebrania Klubu 20 wrzesień 2019 rok. Porządek.