Archiwum miesiąca: luty 2024

Porozumienie o partnerskiej współpracy z dnia 13 lutego 2024 r.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 13 lutego 2024 r. zostało podpisane porozumienie o partnerskiej współpracy stowarzyszeń – sygnatariuszy porozumienia w sprawie :

  • ustanowienia Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego historycznym patronem obrońców polskich granic,
  • uczczenia pamięci żołnierzy i funkcjonariuszy polskich formacji granicznych, którzy ponieśli śmierć w obronie i ochronie granic Rzeczypospolitej Polskiej, sumiennie i rzetelnie pełnili obowiązki w kontroli ruchu granicznego i ochronie przed nielegalnym przekraczaniem granic w latach 1918 – 2023,
  • budowy pomnika szeregowego Żołnierza KOP, który będzie jednocześnie symbolizował wszystkich obrońców polskich granic. 

Tekst porozumienia w linku poniżej.

Porozumienie z dnia 13 lutego 2024 r.

Informujemy też, że Przewodniczący Społecznego Komitetu – Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Pan Sławomir Matusewicz wystąpił z pismem do Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Roberta Bagana z zaproszeniem do udziału w realizacji celów porozumienia.

Wystąpienie w linku poniżej

Pismo do Komendanta Głównego SG