Wspomnienia

Zamieszczamy poniżej wspomnienia i refleksje członków naszego Klubu z okresu sprawowania przez nich funkcji w Straży Granicznej, którymi zechcieli się z nami podzielić.

Gen. bryg. SG Tadeusz Frydrych – link

Gen. bryg. Leszek Elas – link