Archiwum miesiąca: październik 2018

Wyjazdowe spotkanie Klubu Generałów i Admirałów SG RP – 28-30.09.2018

W dniach 28-30.09 br.  w miejscowości Narewka miało miejsce kolejne spotkanie wyjazdowe Klubu Generałów i Admirałów SG RP.

W spotkaniu wzięło udział 14 kolegów oraz zaproszeni goście – byli komendanci i funkcjonariusze PoOSG,  a także były dowódca Podlaskiej Brygady WOP.

W trakcie spotkania odbyło się posiedzenie Klubu podczas którego Dziekan Klubu przedstawił informację na temat działań podejmowanych w związku z ustawą represyjną oraz inicjatywy integracyjne środowisk generalskich służb mundurowych i wojska.

Gościny udzielił nam obfity w dobra wszelkie i życzliwy dla gości Bojarski Gościniec w Narewce.

Mieliśmy też okazję zwiedzić  świetnie prosperujące i stanowiące zasłużenie dumę Podlasia zakłady PRONAR w Narwi, po których oprowadzał nas właściciel – pan Sergiusz Martyniuk. Wcześniej złożyliśmy wieniec na grobie poległego podczas wojny polsko-bolszewickiej starszego strzelca Juliana Kupcewicza.

Odwiedziliśmy też Białowieżę i Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego.

Szczególne podziękowanie należy się kol. Włodzimierzowi Grycowi za zorganizowanie spotkania, przygotowanie jego programu, niespożytą energię i zapewnienie atrakcji.

Wkrótce dołączona zostanie galeria ze zdjęciami.