Archiwum kategorii: Bez kategorii

XIV Bieszczadzki Rajd Pieszy Wojsk Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej i Ich Przyjaciół.

W dniach 15-17 września 2023 r. odbyły się kolejny, XIV Bieszczadzki Rajd Pieszy Weteranów Wojsk Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej i Ich Przyjaciół. Tradycyjną Bazą rajdu był Pensjonat Solina. W trakcie rajdu uczestnicy odbyli pieszą wycieczkę na trasie Wołosate – wiatrochron pod Rozsypańcem. Rozmowom i wspomnieniom przy obficie zastawionych stołach, na trasie i przy wszelkich okazjach nie było końca. Na koniec spotkania odbyliśmy wycieczkę kolejką linową na wieżę widokową w Solinie, zapewniającą imponujący widok na Zalew Soliński oraz sporą część Bieszczad. W Rajdzie uczestniczyło 18 osób w tym czterech przedstawicieli Klubu Generałów i Admirałów SG RP: Dominik Tracz, Henryk Majchrzak, Krzysztof Janczak i Leszek Elas.

Cała impreza odbyła się w jak najlepszym porządku i w doskonałej atmosferze, za co uczestnicy, w tym my, złożyliśmy organizatorom podziękowania.

Poniżej kilka migawek z Rajdu.

 

 

Pogrzeb gen. bryg. SG Andrzeja Wasiuka

W dniu 17 sierpnia 2023 na Cmentarzu Północnym w Warszawie odbył się pogrzeb naszego kolegi gen. bryg. SG Andrzeja Wasiuka. W uroczystości oprócz rodziny uczestniczyli koledzy, współpracownicy oraz przełożeni zmarłego. Przybyli również przedstawiciele Komendy Głównej SG.

Ze słowami pożegnania zwrócił się do zgromadzonych gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Anklewicz.

 

 

 

 

 

Dzień Wojsk Ochrony Pogranicza.

10 czerwca – Dzień Wojsk Ochrony Pogranicza

78 lat temu utworzone zostały Wojska Ochrony Pogranicza. Z tej okazji rada Klubu Generałów i Admirałów SG RP składa wszystkim naszym starszym kolegom i poprzednikom w zadaniach ochrony granicy życzenia wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim zdrowia i pomyślności. Wasze doświadczenie wielorako służyło budowie nowej formacji – Straży Granicznej RP, która w nowych warunkach społecznych, ustrojowych i politycznych przejęła i pod wieloma względami kontynuuje pełnioną przez Was służbę. Życzymy też, by omijały Was kłopoty i problemy oraz by Wasze najistotniejsze sprawy, w tym wynikające z pokrzywdzenia ustawą represyjną, zakończyły się  pomyślnie.

Święto Straży Granicznej w Krakowie.

W dniu 15 maja 2023 r., przedstawiciele Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej RP w osobach gen. bryg SG w st. spocz. Tadeusza Frydrycha, Henryka Majchrzaka oraz Leszka Elasa, na zaproszenie Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. Tomasza Pragi wzięli udział w uroczystościach Centralnych  Obchodów Święta Straży Granicznej. Uroczystości obejmowały mszę świętą celebrowaną w Katedrze Wawelskiej, a następnie nominacje generalskie oraz promocję na pierwszy stopień oficerski.

Gości przywitał oraz okolicznościowe przemówienia wygłosił Komendant Główny. Straży Granicznej.

W uroczystościach wziął udział i nominacje generalskie wręczył Prezydent RP Andrzej Duda. Uczestniczył w nich także Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Kamiński.

Nowymi generałami Straży Granicznej zostali płk Adam Wanarski – komendant BSW oraz płk Tomasz Zybiński – komendant W-M OSG. Na pierwszy stopień oficerski mianowanych zostało 160 . absolwentów kursów oficerskich.

Do zebranych funkcjonariuszy oraz gości zwrócili się Prezydent RP Andrzej Duda oraz Minister Mariusz Kamiński.

W trakcie uroczystości wystąpiła orkiestra Straży Granicznej oraz odbył się pokaz musztry paradnej Kompanii Honorowej.

W czasie części nieoficjalnej przedstawiciele naszego Klubu wręczyli Komendantowi Głównemu SG życzenia Dziekana Klubu gen. bryg SG w st. spocz. Mariana Kasińskiego wystosowane z okazji 32 rocznicy powstania Straży Granicznej.

 

 

 

 

Spotkanie z posłami

W dniu 29 marca 2023 r. na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, odbyło się, zorganizowane przez Klub Generałów i Admirałów RP, spotkanie z posłami Koalicji Obywatelskiej Borysem Budką i Tomaszem Siemoniakiem. Było ono poświęcone problemom nurtującym środowiska emerytów mundurowych oraz perspektywom związanym z nadchodzącymi wyborami.

W spotkaniu oprócz gospodarzy brali udział również przedstawiciele PSP oraz Klubu Generałów i Admirałów SG RP – Marian Kasiński i Leszek Elas.

W nawiązaniu do zadawanych pytań posłowie opowiedzieli się jednoznacznie za koniecznością odwrócenia skutków ustawy represyjnej z grudnia 2016 r.

Jednocześnie uczestnicy spotkania opowiedzieli się za koniecznością indywidualizacji odpowiedzialności poszczególnych osób w przypadku naruszenia przez nich prawa i wyrządzenia przez takie działanie szkód i krzywd obywatelom.

Zwrócono tez uwagę na konieczność przywrócenia normalnej i regularnej współpracy mundurowych jednostek organizacyjnych ze środowiskami emeryckimi – poprzez zapraszanie na uroczystości, odrzucenie polityki separacji a wręcz uniemożliwiania i zakazywania kontaktów pomiędzy emerytami i czynnymi żołnierzami i funkcjonariuszami oraz udostępniania pomieszczeń i obiektów na działalność statutową stowarzyszeń, organizacji i klubów zrzeszających emerytów.

Bardzo bolącą kwestią jest też zapewnienie honorowej asysty w trakcie uroczystości pogrzebowych – również w tej kwestii postulaty uczestników spotkania spotkały się ze zrozumieniem zaproszonych posłów.

Istotną poruszaną kwestię było też przywrócenie po wyborach normalnego funkcjonowania mundurowych służb państwowych. Podkreślano, że proces ten musi być zorganizowany, przemyślany, nieautomatyczny ale przede wszystkim szybki.

Pomoc ukraińskim przyjaciołom – cd.

Szanowni Koledzy,

Z przyjemnością informuję, że z inicjatywy naszego Klubu i dzięki zebranym środkom, za co wszystkim darczyńcom dziękujemy,  udało się zakupić  produkty spożywcze na świąteczne paczki żywnościowe dla żon ukraińskich pograniczników. Produkty te, po próżniowym zamknięciu i zapakowaniu przekazano  gen. Andrejowi Kuczerence w dniu 21 grudnia w Mościckim Oddziale Państwowej Służby Granicznej Ukrainy. 

Informuję również iż  udało się pozyskać sprawny używany agregat prądotwórczy o mocy 50 kW, który w imieniu Klubu Admirałów i Generałów SG przekazano PSGU.

Przekazania darów dokonał nasz nieoceniony kolega Włodzimierz Gryc.

Jeszcze ra Włodku – dziękujemy.

 

Spotkanie sygnatariuszy Porozumienia z 30.05.2022 r.

18 października 2022 r. w gościnnych progach Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie odbyło się spotkanie sygnatariuszy Porozumienia o współpracy z dnia 30.05.2022 r. Poświęcone ono było głównie dwóm zagadnieniom – omówieniu stanu prac nad powołaniem muzeum formacji granicznych oraz perspektywom powołania fundacji do niesienia pomocy emerytom formacji granicznych znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. W trakcie spotkania dokonano też przyjęcia do grona sygnatariuszy Porozumienia  „WISZTYNIEC”.

Poniżej zamieszczony jest protokół ze spotkania.

20221018 Spotkanie sygnatariuszy porozumienia.