Nowe kierownictwo ZER MSWiA

Szanowne/ni Koleżanki i Koledzy, wielu z Was zauważyło że z dniem dzisiejszym tj. 18-03-2024 roku nastąpiły zmiany na stanowisku Dyrektora i Zastępcy Dyrektora ZER MSWiA . Należy oczekiwać iż w najbliższym czasie nastąpi zmiana podejścia Organu Emerytalnego do kwestii apelacji czy skarg kasacyjnych poprzez istotne uwzględnianie  propozycji zgłaszanych przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych (pismo z 08/02/2024) i inne Organizacje Mundurowe do Ministra Spraw i Administracji. Działania te powinny zdecydowanie przyśpieszyć odzyskiwanie niesłusznie odebranych świadczeń i po pewnym czasie odblokować Sądy Apelacyjne. Niestety kilka tysięcy spraw pozostaje jeszcze do rozpatrzenia w pierwszej instancji. Ponadto znanym prawnikiem zostało wzmocnione Kierownictwo Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji Ministerstwa. Zapewne nastąpią działania w kierunku przyśpieszenia rozpatrywania wniosków w trybie art. 8a ustawy emerytalnej, w tym zakończenia kilku tysięcy spraw po poprzedniej ekipie, ostatecznie nie zakończonych (część z tych osób odzyskała już świadczenia na drodze sądowej) mimo upływu ponad 6 lat .

Opracował dnia 18-03-2024 roku Andrzej Adamczyk , Stowarzyszenie Granica