Władze Klubu

Rada Klubu:

gen. bryg. w st. spocz. Tadeusz Frydrych – Dziekan
gen. dyw. SG w st. spocz. Józef Klimowicz – Członek
gen. bryg. SG w st. spocz. Marian Kasiński – Członek
gen. bryg. SG Marek Borkowski – Skarbnik Klubu
gen. bryg. w st. spocz. Leszek Elas – Sekretarz