Archiwum miesiąca: grudzień 2021

Nasz człowiek w Senacie.

Mamy przyjemność poinformować, że nasz kolega – gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeusz Frydrych – uczestniczył w konferencji, która odbyła się w Senacie RP.

Poniżej jego relacja:

W dniu 20 grudnia 2021 roku uczestniczyłem razem z przedstawicielami wszystkich służb mundurowych w konferencji  zorganizowanej przez wicemarszałków Senatu Gabrielę Morawską Stanecką i Michała Kamińskiego „Czy prawa nabyte są naruszalne?  Emerytury i renty jako instrument politycznej zemsty.”

W opiniach obecnych kilkunastu parlamentarzystów z posłem Andrzejem  Rozenkiem na czele potwierdzono, że ustawa represyjna z grudnia 2016 roku jest „ niekonstytucyjną, haniebną, narusza umowę z obywatelami” i powinna być niezwłocznie wycofana z porządku prawnego.

Złożone zostały zapewnienia  o dalszym wsparciu parlamentarzystów dla skrzywdzonych tą ustawą. Podkreślano potrzebę kontynuacji działań na rzecz  integracji całego mundurowego środowiska w celu rozwiązywania pojawiających się problemów.

Gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeusz  Frydrych

Od lewej: płk. SG Andrzej Adamczyk – Prezes Stowarzyszenia „Granica”, gen. bryg. SG Tadeusz Frydrych – Klub Generałów i Admirałów SG RP, gen. Ryszard Grosset – PSP

Boże Narodzenie

W imieniu Rady Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej RP, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, składamy  członkom Klubu, jego przyjaciołom i sympatykom życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności. Niech Święta będą czasem spokoju i wytchnienia od codziennych trosk i kłopotów, czasem spotkań przy świątecznym stole w gronie najbliższych, ciepła i uśmiechu.

Nadchodzący Nowy Rok niech przyniesie nowe nadzieje, optymizm i wiarę w pomyślność nadchodzącego czasu. Niech spełnią się wszystkie oczekiwania i i niech pomyślność będzie z nami.

Rada Klubu

 

Spotkanie z Komendantem Głównym SG

W dniu 14 grudnia 2021 w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyło się spotkanie Komendanta Głównego  SG gen. dyw. SG Tomasza Pragi, któremu towarzyszył Zastępca Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Jacek Bajger z nowo wybranymi władzami Klubu Generałów  i Admirałów Straży Granicznej RP – Dziekanem gen. bryg SG w st. spocz Marianem Kasińskim, któremu towarzyszyli  gen. bryg SG w st. spocz. Marek Borkowski oraz gen. bryg. SG w st. spocz. Marek Dominiak.

W czasie rozmowy omówione zostały zadania Straży Granicznej w ochronie nienaruszalności granicy państwowej i zwalczania nielegalnej migracji. Przedstawiciele Klubu wyrazili uznanie dla działań funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Straży Granicznej w przeciwdziałaniu nielegalnym przekroczeniom granicy w szczególności na odcinku granicy z Białorusią. Wyrazili poparcie dla działań żołnierzy i funkcjonariuszy Policji wspierających Straż Graniczną.

Przedmiotem rozmów były także sprawy organizacji i udziału generałów SG w stanie spoczynku w uroczystościach 30-lecia Straży Granicznej. Omówione zostały również sprawy podjęcia działań socjalnych i pomocy funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom formacji oraz ich rodzinom w przypadku choroby, śmierci lub innych zdarzeń pogarszających poziom ich życia, poprzez utworzenie stosownego stowarzyszenia lub fundacji pod patronatem Komendanta Głównego SG.

Uczestnicy spotkania uzgodnili utrzymywanie stałych kontaktów oraz odbywanie cyklicznych spotkań w sprawach, które były przedmiotem rozmów.

gen. bryg SG w st. spocz. Marian Kasiński                                        gen. dyw. SG Tomasz Praga

gen. bryg. SG w st. spocz. Barek Borkowski                                     gen. bryg SG Jacek Bajger

gen. bryg SG w st. spocz. Marek Dominiak