Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

51 Ogólnopolski Rajd Górski

W dniach  16 – 22.06 2024 odbył się 51. Ogólnopolski Rajd Górski Szlakami Obrońców Granic.  W tym roku trasa Rajdu biegła szlakami Beskidu Śląskiego. Wzięło w nim udział  220 osób z których utworzono 16 drużyn pieszych i dwie drużyny rowerowe ujęte w klasyfikacji rajdowej.

Zwycięzcami tegorocznego Rajdu została ponownie drużyna Żwawych Emerytów ze Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej uzyskując 135, 7 pkt i zdobyła nagrodę przechodnią statuetkę Pogranicznika – odlaną z brązu postać żołnierza KOP.

 Puchar Dziekana Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej otrzymała drużyna nauczycieli Homo Viator, która uzyskała 126,8 pkt.

 

Święto Straży Granicznej

W dniu Święta Straży Granicznej, 16 maja, trzech przedstawicieli naszego Klubu – konrtradm. w st spocz. Piotr Stocki i generałowie bryg. w st. spocz. Marek Borkowski i Leszek Elas, wzięli udział w centralnych obchodach w Gdańsku. Obchody odbyły się na wyspie Ołowianka. Wzięli w nich udział Prezydent RP Andrzej Duda oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak, któremu towarzyszył wiceminister Czesław Mroczek. W trakcie uroczystości Komendant Główny Straży Granicznej Robert Bagan otrzymał z rąk Prezydenta RP awans na stopień generała dywizji. Awans generalski otrzymał też Sławomir Klekotka – Komendant Podlaskiego OSG. Ponad 200 funkcjonariuszy zostało też promowanych na pierwszy stopień oficerskich, a grupa nowoprzyjętych funkcjonariuszy Morskiego OSG złożyło ślubowanie. Uroczystość zakończył pierwszy wspólny występ orkiestr SG – z Karpackiego i Morskiego OSG oraz defilada.

Nowe kierownictwo ZER MSWiA

Szanowne/ni Koleżanki i Koledzy, wielu z Was zauważyło że z dniem dzisiejszym tj. 18-03-2024 roku nastąpiły zmiany na stanowisku Dyrektora i Zastępcy Dyrektora ZER MSWiA . Należy oczekiwać iż w najbliższym czasie nastąpi zmiana podejścia Organu Emerytalnego do kwestii apelacji czy skarg kasacyjnych poprzez istotne uwzględnianie  propozycji zgłaszanych przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych (pismo z 08/02/2024) i inne Organizacje Mundurowe do Ministra Spraw i Administracji. Działania te powinny zdecydowanie przyśpieszyć odzyskiwanie niesłusznie odebranych świadczeń i po pewnym czasie odblokować Sądy Apelacyjne. Niestety kilka tysięcy spraw pozostaje jeszcze do rozpatrzenia w pierwszej instancji. Ponadto znanym prawnikiem zostało wzmocnione Kierownictwo Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji Ministerstwa. Zapewne nastąpią działania w kierunku przyśpieszenia rozpatrywania wniosków w trybie art. 8a ustawy emerytalnej, w tym zakończenia kilku tysięcy spraw po poprzedniej ekipie, ostatecznie nie zakończonych (część z tych osób odzyskała już świadczenia na drodze sądowej) mimo upływu ponad 6 lat .

Opracował dnia 18-03-2024 roku Andrzej Adamczyk , Stowarzyszenie Granica

Porozumienie o partnerskiej współpracy z dnia 13 lutego 2024 r.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 13 lutego 2024 r. zostało podpisane porozumienie o partnerskiej współpracy stowarzyszeń – sygnatariuszy porozumienia w sprawie :

  • ustanowienia Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego historycznym patronem obrońców polskich granic,
  • uczczenia pamięci żołnierzy i funkcjonariuszy polskich formacji granicznych, którzy ponieśli śmierć w obronie i ochronie granic Rzeczypospolitej Polskiej, sumiennie i rzetelnie pełnili obowiązki w kontroli ruchu granicznego i ochronie przed nielegalnym przekraczaniem granic w latach 1918 – 2023,
  • budowy pomnika szeregowego Żołnierza KOP, który będzie jednocześnie symbolizował wszystkich obrońców polskich granic. 

Tekst porozumienia w linku poniżej.

Porozumienie z dnia 13 lutego 2024 r.

Informujemy też, że Przewodniczący Społecznego Komitetu – Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Pan Sławomir Matusewicz wystąpił z pismem do Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Roberta Bagana z zaproszeniem do udziału w realizacji celów porozumienia.

Wystąpienie w linku poniżej

Pismo do Komendanta Głównego SG

Spotkanie z Komendantem Głównym SG

W dniu 26.01.2024 r. przedstawiciele naszego Klubu – gen. bryg. SG w st. spocz. Marian Kasiński i gen. bryg. SG w st. spocz Leszek Elas spotkali się z nowym Komendantem Głównym Straży Granicznej gen. bryg SG Robertem Baganem. Spotkanie miało miejsce w Komendzie Głównej SG. Komendantowi złożono serdeczne gratulacje z okazji powołania na to zaszczytne stanowisko oraz życzenia pomyślności  dla Niego i dla całej Służby w trudnych obecnych czasach. Komendant zadeklarował chęć współpracy ze środowiskiem weteranów. Uzgodniono też regularne kwartalne spotkania, w celu omówienia bieżących spraw nurtujących środowiska weteranów i emerytów.