Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Nasz człowiek w Senacie.

Mamy przyjemność poinformować, że nasz kolega – gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeusz Frydrych – uczestniczył w konferencji, która odbyła się w Senacie RP.

Poniżej jego relacja:

W dniu 20 grudnia 2021 roku uczestniczyłem razem z przedstawicielami wszystkich służb mundurowych w konferencji  zorganizowanej przez wicemarszałków Senatu Gabrielę Morawską Stanecką i Michała Kamińskiego „Czy prawa nabyte są naruszalne?  Emerytury i renty jako instrument politycznej zemsty.”

W opiniach obecnych kilkunastu parlamentarzystów z posłem Andrzejem  Rozenkiem na czele potwierdzono, że ustawa represyjna z grudnia 2016 roku jest „ niekonstytucyjną, haniebną, narusza umowę z obywatelami” i powinna być niezwłocznie wycofana z porządku prawnego.

Złożone zostały zapewnienia  o dalszym wsparciu parlamentarzystów dla skrzywdzonych tą ustawą. Podkreślano potrzebę kontynuacji działań na rzecz  integracji całego mundurowego środowiska w celu rozwiązywania pojawiających się problemów.

Gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeusz  Frydrych

Od lewej: płk. SG Andrzej Adamczyk – Prezes Stowarzyszenia „Granica”, gen. bryg. SG Tadeusz Frydrych – Klub Generałów i Admirałów SG RP, gen. Ryszard Grosset – PSP

Boże Narodzenie

W imieniu Rady Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej RP, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, składamy  członkom Klubu, jego przyjaciołom i sympatykom życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności. Niech Święta będą czasem spokoju i wytchnienia od codziennych trosk i kłopotów, czasem spotkań przy świątecznym stole w gronie najbliższych, ciepła i uśmiechu.

Nadchodzący Nowy Rok niech przyniesie nowe nadzieje, optymizm i wiarę w pomyślność nadchodzącego czasu. Niech spełnią się wszystkie oczekiwania i i niech pomyślność będzie z nami.

Rada Klubu

 

Spotkanie z Komendantem Głównym SG

W dniu 14 grudnia 2021 w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyło się spotkanie Komendanta Głównego  SG gen. dyw. SG Tomasza Pragi, któremu towarzyszył Zastępca Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Jacek Bajger z nowo wybranymi władzami Klubu Generałów  i Admirałów Straży Granicznej RP – Dziekanem gen. bryg SG w st. spocz Marianem Kasińskim, któremu towarzyszyli  gen. bryg SG w st. spocz. Marek Borkowski oraz gen. bryg. SG w st. spocz. Marek Dominiak.

W czasie rozmowy omówione zostały zadania Straży Granicznej w ochronie nienaruszalności granicy państwowej i zwalczania nielegalnej migracji. Przedstawiciele Klubu wyrazili uznanie dla działań funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Straży Granicznej w przeciwdziałaniu nielegalnym przekroczeniom granicy w szczególności na odcinku granicy z Białorusią. Wyrazili poparcie dla działań żołnierzy i funkcjonariuszy Policji wspierających Straż Graniczną.

Przedmiotem rozmów były także sprawy organizacji i udziału generałów SG w stanie spoczynku w uroczystościach 30-lecia Straży Granicznej. Omówione zostały również sprawy podjęcia działań socjalnych i pomocy funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom formacji oraz ich rodzinom w przypadku choroby, śmierci lub innych zdarzeń pogarszających poziom ich życia, poprzez utworzenie stosownego stowarzyszenia lub fundacji pod patronatem Komendanta Głównego SG.

Uczestnicy spotkania uzgodnili utrzymywanie stałych kontaktów oraz odbywanie cyklicznych spotkań w sprawach, które były przedmiotem rozmów.

gen. bryg SG w st. spocz. Marian Kasiński                                        gen. dyw. SG Tomasz Praga

gen. bryg. SG w st. spocz. Barek Borkowski                                     gen. bryg SG Jacek Bajger

gen. bryg SG w st. spocz. Marek Dominiak

Zebranie Członków Klubu w Stężycy – 22-24.10.2021 r.

23 października 2021 r odbyło się długo wyczekiwane i wielokrotnie odkładane z powodu covidowych rygorów Zebranie Członków Klubu Generałów i Admirałów SG RP. Zebranie stanowiło najważniejszą część spotkania członków Klubu i zaproszonych gości w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku.

Zebranie Członków wysłuchało i zaakceptowało sprawozdanie ustępującej Rady Klubu z okresu ubiegającej kadencji, a także zapoznało się ze stanem finansów Klubu. Przeprowadzone zostały wybory do Rady Klubu. W ich wyniku aktualny skład Rady Klubu przedstawia się następująco:

gen. bryg. SG w st. spocz. Marian Kasiński – Dziekan

gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeusz Frydrych – Członek,

gen. bryg. SG w st. spocz. marek Dominiak – Członek,

gen. bryg. SG w st. spocz. Marek Borkowski – Skarbnik

gen. bryg. SG w st. spocz. Leszek Elas – Sekretarz

Zebranie podziękowało ustępującej Radzie z zwłaszcza dotychczasowemu Dziekanowi gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeuszowi Frydrychowi za jego wkład pracy w utworzenie i funkcjonowanie Klubu.

W  części nieoficjalnej członkowie Klubu i zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z obiektami znajdującymi się w Centrum w Szymbarku – autentyczną chatą zesłańców syberyjskich, repliką baraku łagrowego, wagonami, którymi wywożeni byli zesłańcy, domem z polskiej wsi Adampol oraz chatą trapera z Kanady. Zwiedziliśmy też replikę bunkra organizacji Gryf Pomorski oraz dom zbudowany na dachu. Największą atrakcją była jednak wycięta z jednego pnia drzewa – daglezji – najdłuższa deska na świecie, licząca ponad 46 m., co zaświadcza stosowny certyfikat Guinnessa.

Wielkie dzięki dla adm. SG w stanie spocz. Konrada Wiśniowskiego za przygotowanie i zorganizowanie spotkania.

No i oczywiście niekończące się rozmowy. Niech żałują ci, którzy nie byli.

Niżej kilka zdjęć

V Krajowy Zjazd Związku Emerytów i Rencistów SG

Dziekan gen. bryg. SG Tadeusz Frydrych przekazał następującą informację:

W dniu 9 października 2021 roku uczestniczyłem w obradach V Krajowego Zjazdu Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Soczewce k/ Płocka. Wśród delegatów znalazło się wiele nowych osób, przede wszystkim młodszego pokolenia kadry pełniącej służbę w obu formacjach granicznych. W sprawozdaniu oraz dyskusji dokonano podsumowania mijającej kadencji oraz z troską o całe środowisko  zakreślono plany  działań w następnych latach. Głównym tematem była potrzeba niesienia pomocy osobom, które zostały skrzywdzone ustawą represyjną.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem potrzebę zacieśniania dalszej współpracy oraz motywowania do wstępowania w szeregi związku możliwie największej ilości osób.

Nastąpiła wyraźna zmiana pokoleniowa  w kierownictwie  tej organizacji związkowej. Do  Zarządu na następną kadencję wybrano osoby z grona byłych Naszych podwładnych i wychowanków. Prezesem został Sławomir Matusewicz przedstawiciel Śląskich Pograniczników.

Wśród zaproszonych gości obecni byli parlamentarzyści, przedstawiciele FSSM oraz osoby z  organizacji związkowych z innych służb.

Obrady Zjazdu  były bardzo dobrze przygotowane i  pomimo licznego  grona uczestników wyjątkowo sprawnie przeprowadzone.

25-lecie Klubu Generałów i Admirałów Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 8.10.2021 r. delegacja naszego Klubu w osobach gen. bryg SG Tadeusza Frydrycha oraz gen. bryg. SG Leszka Elasa uczestniczyła w uroczystości 25-lecia istnienia Klubu Generałów i Admirałów Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość odbyła się w Auli Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Rozpoczęła się od wystąpienia Prezesa Klubu gen. dyw. w st. sp. Jerzego Słowińskiego. Następnie głos zabrał Rektor SGGW prof. dr hab. Michał Zasada a po nim zaproszeni goście – Przewodniczący FSSM insp. w st. sp. Zdzisław Czarnecki, Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji nadisp. w st. sp. Adam Rapacki oraz inni zaproszeni goście. Oficjalna część uroczystości zakończyła się wręczeniem okolicznościowych dyplomów i odznaczeń Klubu. Część artystyczną wypełnił występ zespołu SGGW „Promni”, po którym  goście zostali zaproszeni na uroczysty poczęstunek. W jego trakcie Dziekan naszego Klubu gen. bryg. SG Tadeusz Frydrych , wręczając okolicznościowy adres, złożył  życzenia dalszej owocnej działalności i sukcesów a także dobrej współpracy z bratnimi organizacjami.

Obchody 30 rocznicy powstania SG

W dniu dzisiejszym – 14 maja br. – uczestniczyłem, jako przedstawiciel naszego Klubu w nadzwyczaj skromnych obchodach 30 rocznicy powstania Straży Granicznej. Obejmowały one mszę w Katedrze Polowej WP, oraz złożenie wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

We mszy uczestniczyło ok. 25 funkcjonariuszy i zaproszonych gości. Mszę celebrował biskup WP Józef Guzdek.

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza złożonych zostało pięć wieńców – od Ministra, Komendanta Głównego oraz zastępców, związku zawodowego funkcjonariuszy, związku zawodowego pracowników cywilnych oraz naszego Klubu. Obecnym przy składaniu wieńców był kolega Krzysztof Janczak.

Leszek Elas