Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Pomoc ukraińskim przyjaciołom – cd.

Szanowni Koledzy,

Z przyjemnością informuję, że z inicjatywy naszego Klubu i dzięki zebranym środkom, za co wszystkim darczyńcom dziękujemy,  udało się zakupić  produkty spożywcze na świąteczne paczki żywnościowe dla żon ukraińskich pograniczników. Produkty te, po próżniowym zamknięciu i zapakowaniu przekazano  gen. Andrejowi Kuczerence w dniu 21 grudnia w Mościckim Oddziale Państwowej Służby Granicznej Ukrainy. 

Informuję również iż  udało się pozyskać sprawny używany agregat prądotwórczy o mocy 50 kW, który w imieniu Klubu Admirałów i Generałów SG przekazano PSGU.

Przekazania darów dokonał nasz nieoceniony kolega Włodzimierz Gryc.

Jeszcze ra Włodku – dziękujemy.

 

Spotkanie sygnatariuszy Porozumienia z 30.05.2022 r.

18 października 2022 r. w gościnnych progach Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie odbyło się spotkanie sygnatariuszy Porozumienia o współpracy z dnia 30.05.2022 r. Poświęcone ono było głównie dwóm zagadnieniom – omówieniu stanu prac nad powołaniem muzeum formacji granicznych oraz perspektywom powołania fundacji do niesienia pomocy emerytom formacji granicznych znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. W trakcie spotkania dokonano też przyjęcia do grona sygnatariuszy Porozumienia  „WISZTYNIEC”.

Poniżej zamieszczony jest protokół ze spotkania.

20221018 Spotkanie sygnatariuszy porozumienia.

49 Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic”.

17 czerwca zakończył się pierwszy popandemiczny, ale kolejny 49 Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic”. Bazą Rajdu była miejscowość Zdynia w Beskidzie Niskim.  Nasz Klub został zaproszony do wzięcia udziału w Komitecie Honorowym. Na miejscu reprezentował nas kol. Zygmunt Staniszewski, który wręczył drużynie „Żwawi Emeryci” wystawionej przez szczecińską komórkę Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej puchar ufundowany przez Dziekana naszego Klubu. Zwycięzcą rajdu została drużyna z Gdańska.

XII Rajd Bieszczadzki.

W dniach 10-12 czerwca, po trzech latach covidowej przerwy, odbył się kolejny – XII Bieszczadzki Rajd Weteranów Wojsk Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej oraz ich przyjaciół. Bardziej stęsknieni turystycznych wrażeń mogli go rozpocząć już 9 czerwca. Baza Rajdu, jak zwykle w jego ostatnich edycjach mieściła się w Solinie. W piątek 10 czerwca wieczorem odbyła się uroczysta kolacja, a następnego dnia tradycyjny przemarsz do granicy – w okolicę znaku granicznego 351. Spotkaliśmy tam, nieprzypadkowo, naszego dobrego znajomego gen. Andrieja Kuczerenkę. Dzień zakończył się, tradycyjnie, w karczmie w Mucznem. W niedzielę 12 czerwca, po śniadaniu, zaczęliśmy udawać się do miejsc naszej stałej dyslokacji.

Dziękujemy organizatorom, dziękujemy uczestnikom, dziękujemy gospodarzom, z których gościnności mogliśmy korzystać.

Klub Generałów i Admirałów SG RP po raz kolejny wziął udział w Rajdzie i reprezentowany był przez silną grupę 6 swoich przedstawicieli z Dziekanem na czele.

Do zobaczenia na szlaku!

 

10 czerwca – Święto WOP

Z okazji przypadającego 10 czerwca święta Wojsk Ochrony Pogranicza, chcielibyśmy złożyć naszym starszym kolegom najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności. Wiele się zmieniło od czasów, gdy Wy pełniliście służbę, zmieniła się też służba i warunki jej pełnienia, ale nie zmieniło się jedno – stanie na straży granicy, a przez to – bycie istotnym elementem sytemu bezpieczeństwa Państwa. To jest nam wspólne i stanowi pomost łączący pokolenia pograniczników, jest platformą porozumienia i rozumienia problemów związanych z wykonywaniem powierzonych zadań i obowiązków.

Naszym poprzednikom życzymy optymizmu i jasnych perspektyw, tego, by radość tych, którzy skutecznie przeciwstawili się niesprawiedliwym regulacjom była radością wszystkich. Życzymy też pogody ducha i optymizmu Wam i Waszym bliskim.

Rada Klubu:

Dziekan – gen. bryg. SG w st. spocz. Marian Kasiński

gen. bryg. SG w st. spocz. Marek Borkowski,

gen. bryg. SG w st. spocz. Marek Dominiak,

gen. bryg. SG w st. spocz. Leszek Elas,

gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeusz Frydrych

Podpisanie porozumienia o partnerskiej współpracy.

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 30 maja br. w Warszawie w Sali Kolumnowej Komendy Głównej Straży Granicznej podpisane zostało porozumienie o partnerskiej współpracy i współdziałaniu Stowarzyszeń Weteranów, Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP. 

Ufamy, że Porozumienie to będzie istotnym impulsem do dalszego rozwijania już przecież owocnej współpracy i stanie się platformą dla nowych inicjatyw i przedsięwzięć służących naszemu środowisku.

Stronami Porozumienia są:

Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej,
Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych,
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP „GRANICA”,
Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy wojska Polskiego wraz z Kołem nr 42 im. WOP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
Koło nr 61 im. Żołnierzy Mazowieckich Jednostek Wojskowych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Górze Kalwarii,
Koło nr 3 Środowisk Służb Granicznych Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego,
Klub Generałów i Admirałów Straży Granicznej RP.

W akcie podpisania Porozumienia zaszczycił nas swoją obecnością  Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Bajger.

Komendantowi Głównemu SG gen. dyw. SG Tomaszowi Pradze dziękujemy za udostępnienie Sali Kolumnowej na uroczystość podpisania Porozumienia, co istotnie podniosło rangę uroczystości. Dziękujemy też pani płk. SG Anecie Skorupskiej oraz podległym jej funkcjonariuszom Gabinetu za pomoc organizacyjną.

Porozumienie z 30 maja 2022