Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Nowe kierownictwo ZER MSWiA

Szanowne/ni Koleżanki i Koledzy, wielu z Was zauważyło że z dniem dzisiejszym tj. 18-03-2024 roku nastąpiły zmiany na stanowisku Dyrektora i Zastępcy Dyrektora ZER MSWiA . Należy oczekiwać iż w najbliższym czasie nastąpi zmiana podejścia Organu Emerytalnego do kwestii apelacji czy skarg kasacyjnych poprzez istotne uwzględnianie  propozycji zgłaszanych przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych (pismo z 08/02/2024) i inne Organizacje Mundurowe do Ministra Spraw i Administracji. Działania te powinny zdecydowanie przyśpieszyć odzyskiwanie niesłusznie odebranych świadczeń i po pewnym czasie odblokować Sądy Apelacyjne. Niestety kilka tysięcy spraw pozostaje jeszcze do rozpatrzenia w pierwszej instancji. Ponadto znanym prawnikiem zostało wzmocnione Kierownictwo Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji Ministerstwa. Zapewne nastąpią działania w kierunku przyśpieszenia rozpatrywania wniosków w trybie art. 8a ustawy emerytalnej, w tym zakończenia kilku tysięcy spraw po poprzedniej ekipie, ostatecznie nie zakończonych (część z tych osób odzyskała już świadczenia na drodze sądowej) mimo upływu ponad 6 lat .

Opracował dnia 18-03-2024 roku Andrzej Adamczyk , Stowarzyszenie Granica

Porozumienie o partnerskiej współpracy z dnia 13 lutego 2024 r.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 13 lutego 2024 r. zostało podpisane porozumienie o partnerskiej współpracy stowarzyszeń – sygnatariuszy porozumienia w sprawie :

  • ustanowienia Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego historycznym patronem obrońców polskich granic,
  • uczczenia pamięci żołnierzy i funkcjonariuszy polskich formacji granicznych, którzy ponieśli śmierć w obronie i ochronie granic Rzeczypospolitej Polskiej, sumiennie i rzetelnie pełnili obowiązki w kontroli ruchu granicznego i ochronie przed nielegalnym przekraczaniem granic w latach 1918 – 2023,
  • budowy pomnika szeregowego Żołnierza KOP, który będzie jednocześnie symbolizował wszystkich obrońców polskich granic. 

Tekst porozumienia w linku poniżej.

Porozumienie z dnia 13 lutego 2024 r.

Informujemy też, że Przewodniczący Społecznego Komitetu – Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Pan Sławomir Matusewicz wystąpił z pismem do Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Roberta Bagana z zaproszeniem do udziału w realizacji celów porozumienia.

Wystąpienie w linku poniżej

Pismo do Komendanta Głównego SG

Spotkanie z Komendantem Głównym SG

W dniu 26.01.2024 r. przedstawiciele naszego Klubu – gen. bryg. SG w st. spocz. Marian Kasiński i gen. bryg. SG w st. spocz Leszek Elas spotkali się z nowym Komendantem Głównym Straży Granicznej gen. bryg SG Robertem Baganem. Spotkanie miało miejsce w Komendzie Głównej SG. Komendantowi złożono serdeczne gratulacje z okazji powołania na to zaszczytne stanowisko oraz życzenia pomyślności  dla Niego i dla całej Służby w trudnych obecnych czasach. Komendant zadeklarował chęć współpracy ze środowiskiem weteranów. Uzgodniono też regularne kwartalne spotkania, w celu omówienia bieżących spraw nurtujących środowiska weteranów i emerytów.

Pomnik Żołnierza KOP

Szanowni Koledzy i Przyjaciele.

Poniżej pismo w sprawie inicjatywy postawienie pomnika Żołnierza KOP. Uprzejmie proszę o zapoznanie się oraz przemyślenie zadeklarowania wpłat na jego budowę. Poinformować mogę, że jako Klub jesteśmy zainteresowani ta inicjatywą i podejmiemy kroki zmierzające do jego wspierania.

Pomnik Żołnierza KOP

Nowa jednostka pływająca Straży Granicznej

Na zaproszenie Komendanta Głównego SG gen. dyw. SG Tomasza Pragi oraz Komendanta Morskiego Oddziału SG kontradm. SG Andrzeja Prokopskiego, dniu 12 października 2023 r., w uroczystości podniesienia bandery oraz nadania imienia nowej jednostce pływającej SG – 301 wzięła udział delegacja Klubu Generałów i Admirałów SG w składzie:

Kontradm. SG w st. spocz. Konrad Wiśniowski

Kontradm. SG rez. Piotr Stocki

W uroczystości uczestniczyli również Zastępca Komendanta Głównego SG ds. spraw logistycznych gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska, komendanci oddziałów i ośrodków szkolenia SG, Komendant – Rektor WSSG w Koszalinie, dyrektorzy biur i zarządów Komendy Głównej SG, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, duchowieństwa, wykonawcy jednostki, dowódcy służb, szefowie instytucji oraz uczniowie zaprzyjaźnionych szkół.

Uroczystość przebiegła zgodnie z ceremoniałem morskim Straży Granicznej. Nową jednostkę pływającą poświęcił biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Piotr Przyborek. Następnie aktu chrztu dokonała Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, wypowiadając słowa: „Płyń po morzach i oceanach, sław imię Straży Granicznej, strzeż morskiej granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Nadaję ci imię Generał Józef Haller”. O kadłub patrolowca rozbiła butelkę szampana, jak nakazuje tradycja.

Pełnomorska jednostka patrolowa OPV (offshore patrol vessel) SG-301 „Generał Józef Haller” ma długość prawie 70 m, szerokość 11,5 m oraz zanurzenie około 4,5 m. Patrolowiec będzie mógł wykonywać zadania bez zawijania do portu minimum przez 12 dni z 35 osobami (w tym 20 członkami stałej załogi). Na jednostce są zamontowane dwa kontenery z wyposażeniem ratowniczym, dodatkowo na burtach znajdują się dwie szybkie łodzie służące do działań interwencyjnych. W części rufowej przewidziano miejsce dla w sumie 250 rozbitków, którzy będą mogli tam przebywać do 24 godzin. Do ewakuacji medycznej posłuży na pokładzie dziobowym płaszczyzna do współpracy ze śmigłowcem, która będzie wykorzystywana również jako platforma do operowania dronem. Główne zadania nowego patrolowca to m.in. ujawnianie prób przekroczenia morskich granic Unii Europejskiej wbrew przepisom, przeciwdziałanie nielegalnej migracji oraz transportowaniu przez morskie granice odpadów i szkodliwych substancji chemicznych. Jednostka będzie również mogła uczestniczyć w akcjach ratowniczych i humanitarnych.

Projekt został dofinansowany w 90 % przez Unię Europejską ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zamieszczone fotografie są autorstwa następujących osób:

fot. ppor. SG Ewelina Szczepańska, chor. szt. SG Paweł Kowaleczko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Placówka SG

2 października 2023 r. w Częstochowie odbyła się uroczystość otwarcia nowej placówki Straży Granicznej.  Wchodzi ona w skład Śląskiego Oddziału Straży Granicznej i w swych działaniach koncentrować się będzie na sprawach migracyjnych. 

Komendę Główną SG reprezentował Zastępca Komendanta Głównego gen. bryg  SG Grzegorz Niemiec. 

Wyremontowany budynek sprawia doskonałe wrażenie i jest wyposażony we wszystko, co potrzebne jest do efektywnego i w dobrych warunkach wykonywania zadań służbowych. 

W uroczystości, na zaproszenie gospodarzy, uczestniczył przedstawiciel Klubu Generałów i Admirałów SG gen. bryg. w st. spocz, Leszek Elas.