Spotkanie z Komendantem Głównym SG

W dniu 26.01.2024 r. przedstawiciele naszego Klubu – gen. bryg. SG w st. spocz. Marian Kasiński i gen. bryg. SG w st. spocz Leszek Elas spotkali się z nowym Komendantem Głównym Straży Granicznej gen. bryg SG Robertem Baganem. Spotkanie miało miejsce w Komendzie Głównej SG. Komendantowi złożono serdeczne gratulacje z okazji powołania na to zaszczytne stanowisko oraz życzenia pomyślności  dla Niego i dla całej Służby w trudnych obecnych czasach. Komendant zadeklarował chęć współpracy ze środowiskiem weteranów. Uzgodniono też regularne kwartalne spotkania, w celu omówienia bieżących spraw nurtujących środowiska weteranów i emerytów.