Walne Zebranie Członków Klubu GiA SG RP.

W dniu 20.09.2019 r w miejscowości Jeżyce odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu Generałów i Admirałów SG RP.

W spotkaniu wzięło udział 12 członków. Przewodniczącym zebrania wybrany został Dziekan Klubu kol. Tadeusz Frydrych, a protokolantem kol. Leszek Elas.

Przewodniczący przedstawił projekt porządku zebrania, który został jednogłośnie przyjęty.

W czasie zebrania przedstawione zostały informację dotyczące działań przedstawicieli Klubu w sprawie tzw. ustawy represyjnej. Dziekan Klubu poinformował też o spotkaniach Konwentu Klubów generałów – w ich trakcie nacisk kładziony był na integrację środowisk mundurowych. Niestety liczne wystąpienia i petycje dotyczące cofnięcia skutków ustawy nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Nasz Klub uczestniczył w przedsięwzięciach podejmowanych przez Federację SSM. Przedstawione też zostały informacje poświęcone sytuacji wyborczej.

Zwracano na nim również uwagę na potrzebę podnoszenia kwestii wykorzystania funkcjonariuszy, którzy przeszli na emeryturę w działaniach poświęconych bezpieczeństwu Państwa.

Kol. Marek Dominiak przedstawił swoje doświadczenia w tym zakresie na obszarze nadbużańskim.

W dyskusji podniesiono potrzebę kontynuacji podejmowanych działań na rzecz eliminacji skutków ustawy represyjnej.

Dziekan oświadczył, że w dniu następnym będzie brał udział w ogólnopolskiej manifestacji na terenie byłego drogowego przejścia granicznego w Kostrzyniu nad Odrą pod nazwą „Alarm Graniczny”- poświęconej sytuacji byłych funkcjonariuszy w związku z ustawą represyjną. Klub został zaproszenie do udziału w tym przedsięwzięciu.

Walne zebrania Klubu 20 wrzesień 2019 rok. Porządek.