Zebranie Członków Klubu w Stężycy – 22-24.10.2021 r.

23 października 2021 r odbyło się długo wyczekiwane i wielokrotnie odkładane z powodu covidowych rygorów Zebranie Członków Klubu Generałów i Admirałów SG RP. Zebranie stanowiło najważniejszą część spotkania członków Klubu i zaproszonych gości w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku.

Zebranie Członków wysłuchało i zaakceptowało sprawozdanie ustępującej Rady Klubu z okresu ubiegającej kadencji, a także zapoznało się ze stanem finansów Klubu. Przeprowadzone zostały wybory do Rady Klubu. W ich wyniku aktualny skład Rady Klubu przedstawia się następująco:

gen. bryg. SG w st. spocz. Marian Kasiński – Dziekan

gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeusz Frydrych – Członek,

gen. bryg. SG w st. spocz. marek Dominiak – Członek,

gen. bryg. SG w st. spocz. Marek Borkowski – Skarbnik

gen. bryg. SG w st. spocz. Leszek Elas – Sekretarz

Zebranie podziękowało ustępującej Radzie z zwłaszcza dotychczasowemu Dziekanowi gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeuszowi Frydrychowi za jego wkład pracy w utworzenie i funkcjonowanie Klubu.

W  części nieoficjalnej członkowie Klubu i zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z obiektami znajdującymi się w Centrum w Szymbarku – autentyczną chatą zesłańców syberyjskich, repliką baraku łagrowego, wagonami, którymi wywożeni byli zesłańcy, domem z polskiej wsi Adampol oraz chatą trapera z Kanady. Zwiedziliśmy też replikę bunkra organizacji Gryf Pomorski oraz dom zbudowany na dachu. Największą atrakcją była jednak wycięta z jednego pnia drzewa – daglezji – najdłuższa deska na świecie, licząca ponad 46 m., co zaświadcza stosowny certyfikat Guinnessa.

Wielkie dzięki dla adm. SG w stanie spocz. Konrada Wiśniowskiego za przygotowanie i zorganizowanie spotkania.

No i oczywiście niekończące się rozmowy. Niech żałują ci, którzy nie byli.

Niżej kilka zdjęć