Informacja z 18.06.2017 – sprawy emerytalne

Na stronie internetowej Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, w zakładce „Obniżone emerytury”,  znajdują się wzory pism procesowych dotyczących obniżonych emerytur. Wzory te uwzględniają szczególną sytuację zawodową funkcjonariuszy SG w zależności od konkretnych okoliczności związanych z przebiegiem służby.

Wiele ważnych informacji znajduje się też na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP – w zakładce „Biblioteka”.

Adresy internetowe do w/w stron znajdują się w zakładce „Linki” na naszej stronie.