XV lat Stowarzyszenia Generałów Policji RP.

W dniu 4 grudnia 2019 r. Dziekan Klubu Generałów i Admirałów SG RP gen. bryg. SG Tadeusz Frydrych brał udział na zaproszenie Pana Generała Adama Rapackiego w uroczystych obchodach XV Rocznicy Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość zgromadziła liczne grono Członków Stowarzyszenia, przybyli również zaproszeni goście m. in. Pan dr Henryk Majewski Minister Spraw Wewnętrznych z początku lat 90-tych oraz Biskup Polowy WP gen. bryg. bp Józef Guzdek.

W trakcie uroczystości przybliżono historię powstania Stowarzyszenia oraz zaprezentowano osiągnięcia w praktycznej realizacji założeń statutowych. Odbyła się też prezentacja publikacji p.t. „Generałowie Policji” powstałej z inicjatywy i przy udziale Stowarzyszenia.

Za wybitne osiągnięcia w działaniu na rzecz środowiska mundurowego medalem „Za zasługi dla bezpieczeństwa” uhonorowany został Pan Minister Henryk Majewski.

W trakcie oficjalnej dyskusji oraz późniejszych rozmów podkreślano potrzebę kontynuacji działań w dziedzinach kluczowych dla całego środowiska mundurowych.

W końcowej części uroczystości wspólnie z Biskupem Polowym WP Józefem Guzdkiem uczestnicy złożyli sobie życzenia świąteczno – noworoczne.

Życzymy kolegom generałom ze Stowarzyszenia Generałów Policji RP wielu lat owocnej działalności, sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań.

Dziękujemy też  za zgodę na wykorzystanie poniższych zdjęć.