Walne Zebranie Członków Klubu w dniu 5 grudnia 2017 r

Informuję, że w dniu 5 grudnia 2017 r w Warszawie, odbędzie się Walne Zebranie Członków Klubu Generałów i Admirałów SG RP.

W załączeniu Program pobytu i Porządek obrad.

W imieniu Dziekana Klubu serdecznie zapraszam wszystkich członków.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Klubu GiA SG RP w dniu 5.12.2017 r.

Walne Zebranie Członków Klubu GiA SG RP w dniu 5.12.2017 r. – Program pobytu