Święto Straży Granicznej

Szanowni Państwo!

Z okazji 29 rocznicy powstania Straży Granicznej, wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom – obecnym i byłym składamy życzenia wszystkiego najlepszego i zdrowia, które w obecnym czasie jest szczególnie potrzebne.

Funkcjonariusze i funkcjonariuszki! Jako byli przełożeni, życzymy Wam, naszym młodszym kolegom i koleżankom, satysfakcji z wykonywanych zadań i zadowolenia z osiąganych wyników. Nikt nas nie musi przekonywać, o ważności i znaczeniu tego, co robicie jak i o trudzie wkładanym w realizację celów, które stoją zarówno przed całą formacją, ale i indywidualnie przed każdym z Was. Bądźcie godni tradycji, którą kontynuujecie i dumni z tego co robicie. Chcielibyśmy, żebyście mogli cieszyć się nowoczesnym sprzętem, którym się posługujecie oraz, co też przecież ważne, z tego jak jesteście wynagradzani.

Funkcjonariusze odpoczywający po służbie! Jeszcze raz wiele zdrowia w tych trudnych czasach optymizmu i wytrwałości. Życzymy też, a może przede wszystkim, by wyprostowane i naprawione zostało to, co niesprawiedliwie wielu z Was dotknęło.

A wszystkim życzymy, żebyśmy zawsze i wszędzie mogli być dumni z formacji, której poświęciliśmy i poświęcamy dużą część naszego życia.

Za Klub Generałów i Admirałów SG RP

Dziekan Klubu

gen. bryg. Tadeusz Frydrych