Święto Straży Granicznej

Z okazji 31 rocznicy powstania Straży Granicznej, Dziekan Klubu Generałów i Admirałów SG RP  gen. bryg. SG w st. spocz. Marian Kasiński skierował na ręce Komendanta Głównego Straży  Granicznej gen. dyw. Tomasza Pragi okolicznościowe życzenia.

Życzenia 31 rocznica powstania SG