Spotkanie z SBŻiFSG RP – Granica 16.06.2017 r.

16.06.2017 odbyło się spotkanie przedstawicieli Klubu ze Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP – Granica. Poniżej komunikat przygotowany i przesłany przez Stowarzyszenie:

Koleżanki i koledzy,

w dniu 16.06.2017 r. odbyło się spotkanie członków Rady, Komisji Kontroli Stowarzyszenia oraz przedstawicieli Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej (gen. Frydrych i gen. Elas).
Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację związana z otrzymywaniem decyzji ZER MSWiA przeliczającej na nowo (obniżającej) emerytury.
Uznano, że Stowarzyszenie będzie przekazywało wszystkie istotne informacje niezbędne do przygotowania indywidualnego odwołania od decyzji przeliczającej na nowo (obniżającej) świadczenie emerytalne, wszystkim zainteresowanym, w tym osobom, które nie są członkami. Członkowie Stowarzyszenia powinni przekazać informację o powyższym wszystkim osobom z naszego środowiska. 
<
Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę z innymi stowarzyszeniami. Szczególnie cenna jest chęć współdziałania i współpracy zadeklarowana przez przedstawicieli Klubu Generałów i Admirałów SG.
Zapowiedziano  powołanie w najbliższym czasie Zespołu ds. udzielania pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. 

Jednocześnie przypominam i zachęcam do udziału w spotkaniu w Otwocku-Świdrze, w dniu 8.07.20017 r.