XII Rajd Bieszczadzki.

W dniach 10-12 czerwca, po trzech latach covidowej przerwy, odbył się kolejny – XII Bieszczadzki Rajd Weteranów Wojsk Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej oraz ich przyjaciół. Bardziej stęsknieni turystycznych wrażeń mogli go rozpocząć już 9 czerwca. Baza Rajdu, jak zwykle w jego ostatnich edycjach mieściła się w Solinie. W piątek 10 czerwca wieczorem odbyła się uroczysta kolacja, a następnego dnia tradycyjny przemarsz do granicy – w okolicę znaku granicznego 351. Spotkaliśmy tam, nieprzypadkowo, naszego dobrego znajomego gen. Andrieja Kuczerenkę. Dzień zakończył się, tradycyjnie, w karczmie w Mucznem. W niedzielę 12 czerwca, po śniadaniu, zaczęliśmy udawać się do miejsc naszej stałej dyslokacji.

Dziękujemy organizatorom, dziękujemy uczestnikom, dziękujemy gospodarzom, z których gościnności mogliśmy korzystać.

Klub Generałów i Admirałów SG RP po raz kolejny wziął udział w Rajdzie i reprezentowany był przez silną grupę 6 swoich przedstawicieli z Dziekanem na czele.

Do zobaczenia na szlaku!