V Forum Bezpieczeństwa – 6.03.2019r.

W dniu 6 marca 2019 r. w budynku Sejmu RP odbyła się konferencja –V Forum Bezpieczeństwa pod nazwą „20 Lat w Sojuszu Północnoatlantyckim – co powinniśmy świętować”.

Z ramienia naszego Klubu w spotkaniu uczestniczył kol. Leszek Elas

Poniższy link prowadzi do informacji dotyczących Forum znajdujących się na Facebook’u:

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-093D8fLgAhWLaVAKHfI6BywQFjAAegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FForumBezpieczenstwapl%2F&usg=AOvVaw3zMHQzVgjDFOLjE85OlJX- ��

W załączeniu agenda spotkania.