Święto Straży Granicznej w Krakowie.

W dniu 15 maja 2023 r., przedstawiciele Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej RP w osobach gen. bryg SG w st. spocz. Tadeusza Frydrycha, Henryka Majchrzaka oraz Leszka Elasa, na zaproszenie Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. Tomasza Pragi wzięli udział w uroczystościach Centralnych  Obchodów Święta Straży Granicznej. Uroczystości obejmowały mszę świętą celebrowaną w Katedrze Wawelskiej, a następnie nominacje generalskie oraz promocję na pierwszy stopień oficerski.

Gości przywitał oraz okolicznościowe przemówienia wygłosił Komendant Główny. Straży Granicznej.

W uroczystościach wziął udział i nominacje generalskie wręczył Prezydent RP Andrzej Duda. Uczestniczył w nich także Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Kamiński.

Nowymi generałami Straży Granicznej zostali płk Adam Wanarski – komendant BSW oraz płk Tomasz Zybiński – komendant W-M OSG. Na pierwszy stopień oficerski mianowanych zostało 160 . absolwentów kursów oficerskich.

Do zebranych funkcjonariuszy oraz gości zwrócili się Prezydent RP Andrzej Duda oraz Minister Mariusz Kamiński.

W trakcie uroczystości wystąpiła orkiestra Straży Granicznej oraz odbył się pokaz musztry paradnej Kompanii Honorowej.

W czasie części nieoficjalnej przedstawiciele naszego Klubu wręczyli Komendantowi Głównemu SG życzenia Dziekana Klubu gen. bryg SG w st. spocz. Mariana Kasińskiego wystosowane z okazji 32 rocznicy powstania Straży Granicznej.