Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

W dniu 22 września 2022 r. miało miejsce spotkanie środowisk mundurowych z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Uczestniczyłem w nim jako przedstawiciel Klubu Generałów i Admirałów SG RP. Poniżej zamieszczam z niego relację.

Sekretarz Klubu – gen. bryg. SG w st. spocz. Leszek Elas

2022 09 20 Spotkanie z RPO