Spotkanie z posłami

W dniu 29 marca 2023 r. na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, odbyło się, zorganizowane przez Klub Generałów i Admirałów RP, spotkanie z posłami Koalicji Obywatelskiej Borysem Budką i Tomaszem Siemoniakiem. Było ono poświęcone problemom nurtującym środowiska emerytów mundurowych oraz perspektywom związanym z nadchodzącymi wyborami.

W spotkaniu oprócz gospodarzy brali udział również przedstawiciele PSP oraz Klubu Generałów i Admirałów SG RP – Marian Kasiński i Leszek Elas.

W nawiązaniu do zadawanych pytań posłowie opowiedzieli się jednoznacznie za koniecznością odwrócenia skutków ustawy represyjnej z grudnia 2016 r.

Jednocześnie uczestnicy spotkania opowiedzieli się za koniecznością indywidualizacji odpowiedzialności poszczególnych osób w przypadku naruszenia przez nich prawa i wyrządzenia przez takie działanie szkód i krzywd obywatelom.

Zwrócono tez uwagę na konieczność przywrócenia normalnej i regularnej współpracy mundurowych jednostek organizacyjnych ze środowiskami emeryckimi – poprzez zapraszanie na uroczystości, odrzucenie polityki separacji a wręcz uniemożliwiania i zakazywania kontaktów pomiędzy emerytami i czynnymi żołnierzami i funkcjonariuszami oraz udostępniania pomieszczeń i obiektów na działalność statutową stowarzyszeń, organizacji i klubów zrzeszających emerytów.

Bardzo bolącą kwestią jest też zapewnienie honorowej asysty w trakcie uroczystości pogrzebowych – również w tej kwestii postulaty uczestników spotkania spotkały się ze zrozumieniem zaproszonych posłów.

Istotną poruszaną kwestię było też przywrócenie po wyborach normalnego funkcjonowania mundurowych służb państwowych. Podkreślano, że proces ten musi być zorganizowany, przemyślany, nieautomatyczny ale przede wszystkim szybki.