Spotkanie z Komendantem Głównym SG

W dniu 14 grudnia 2021 w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyło się spotkanie Komendanta Głównego  SG gen. dyw. SG Tomasza Pragi, któremu towarzyszył Zastępca Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Jacek Bajger z nowo wybranymi władzami Klubu Generałów  i Admirałów Straży Granicznej RP – Dziekanem gen. bryg SG w st. spocz Marianem Kasińskim, któremu towarzyszyli  gen. bryg SG w st. spocz. Marek Borkowski oraz gen. bryg. SG w st. spocz. Marek Dominiak.

W czasie rozmowy omówione zostały zadania Straży Granicznej w ochronie nienaruszalności granicy państwowej i zwalczania nielegalnej migracji. Przedstawiciele Klubu wyrazili uznanie dla działań funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Straży Granicznej w przeciwdziałaniu nielegalnym przekroczeniom granicy w szczególności na odcinku granicy z Białorusią. Wyrazili poparcie dla działań żołnierzy i funkcjonariuszy Policji wspierających Straż Graniczną.

Przedmiotem rozmów były także sprawy organizacji i udziału generałów SG w stanie spoczynku w uroczystościach 30-lecia Straży Granicznej. Omówione zostały również sprawy podjęcia działań socjalnych i pomocy funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom formacji oraz ich rodzinom w przypadku choroby, śmierci lub innych zdarzeń pogarszających poziom ich życia, poprzez utworzenie stosownego stowarzyszenia lub fundacji pod patronatem Komendanta Głównego SG.

Uczestnicy spotkania uzgodnili utrzymywanie stałych kontaktów oraz odbywanie cyklicznych spotkań w sprawach, które były przedmiotem rozmów.

gen. bryg SG w st. spocz. Marian Kasiński                                        gen. dyw. SG Tomasz Praga

gen. bryg. SG w st. spocz. Barek Borkowski                                     gen. bryg SG Jacek Bajger

gen. bryg SG w st. spocz. Marek Dominiak