Spotkanie sygnatariuszy Porozumienia z 30.05.2022 r.

18 października 2022 r. w gościnnych progach Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie odbyło się spotkanie sygnatariuszy Porozumienia o współpracy z dnia 30.05.2022 r. Poświęcone ono było głównie dwóm zagadnieniom – omówieniu stanu prac nad powołaniem muzeum formacji granicznych oraz perspektywom powołania fundacji do niesienia pomocy emerytom formacji granicznych znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. W trakcie spotkania dokonano też przyjęcia do grona sygnatariuszy Porozumienia  „WISZTYNIEC”.

Poniżej zamieszczony jest protokół ze spotkania.

20221018 Spotkanie sygnatariuszy porozumienia.