Spotkanie integracyjne – 16.11.2017 r.

Informacja

dotycząca posiedzenia Rady Klubu Generałów i Admirałów SG RP

 W dniu 16.11.2017 odbyło się spotkanie integracyjne służb mundurowych. zorganizowane przez Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej. Wzięli w nim udział generałowie – przedstawiciele Klubów, Stowarzyszeń bądź środowisk Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Więziennej i Straży Granicznej.

 W trakcie spotkania wymieniono się informacjami na temat represyjnej ustawy emerytalnej, w tym zwłaszcza projektu nowelizacji jej przepisów. Ustalono, że należy podejmować intensywne działania mające na celu zbudowanie maksymalnego możliwego poparcia dla przygotowanego projektu.

 Spotkanie upłynęło w miłej i koleżeńskiej atmosferze. Uczestnicy zgodzili się, ze spotkania takie należy kontynuować.