Rajd Szlakiem Obrońców Granic.

W dniach 20-21.06 2019 r. brałem udział, jako przedstawiciel Klubu Generałów i Admirałów SG RP, w 48 Ogólnopolskim Rajdzie Górskim Szlakiem Obrońców Granic. Baza Rajdu mieściła się w ośrodku „Stalownik” w miejscowości Bartkowa-Posadowa nad Zalewem Rożnowskim. Wraz z uczestnikami przeszedłem trasę ostatniego etapu o długości ok. 20 km.

Nasz Klub ufundował puchar dla jednej z drużyn. Decyzją organizatorów trafił on do drużyny „MON-niaki” z 52. batalionu remontowego z Czarnego. To grupa doświadczonych żołnierzy, którzy uczestniczą w rajdach od wielu lat.

Rajd wygrała drużyna Fregata 2000 z Morskiego Oddziału Straży Granicznej, która otrzymała nagrodę przechodnią – statuetkę odlaną w brązie przedstawiającą żołnierza KOP na tle słupa granicznego.

W Rajdzie brało udział 232 uczestników.

Serdeczne gratulacje dla organizatorów Rajdu za wzorowe jego przeprowadzenie!

Leszek Elas