Posiedzenie Rady Klubu z 8.02.2017

INFORMACJA

DOT. POSIEDZENIA RADY KLUBU GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW STRAŻY GRANICZNEJ RP

W dniu 8 luty 2017 r.

 W dniu 8.02.2017 odbyło się posiedzenie Rady Klubu Generałów i Admirałów SG. Posiedzenie miało miejsce w Komendzie Głównej SG

W posiedzeniu wzięli udział koledzy:

Tadeusz Frydrych – Dziekan Klubu
Józef Klimowicz
Marian Kasiński
Marek Borkowski
Leszek Elas 

Na wstępie Dziekan Klubu przedstawił propozycje porządku posiedzenia, który został przyjęty przez uczestników. Porządek w załączeniu.

Dziekan Klubu zaproponował przyjęcie treści pisma do MSWiA dotyczącego spraw emerytalnych wskazującego na odrębność i specyfikę służby granicznej. Ponadto zaproponował wystąpienie do kolegów członków Klubu o deklarację w kwestii wyrażenia podpisania takiego pisma.

Przedstawione zostały dwa projekty – kol. Klimowicza i Frydrych. Projekty zostały odczytane.
Treść wystąpienia została uzgodniona, a następnie ustalono, że Rada Klubu wystąpi do członków Klubu z prośbą o deklarację poparcia dla proponowanego wystąpienia.

Porządek posiedzenia z dnia 8.02.2017