Posiedzenie Rady Klubu 22.03.2022 r.

W dniu 22.03.2022r. odbyło się posiedzenie Rady Klubu Generałów i Admirałów SG RP. W jego trakcie omówiono najistotniejsze aktualne sprawy, a przede wszystkim Apel o wpłaty na pomoc walczącej Ukrainie. Rada Klubu podjęła uchwałę (Uchwała 2/2022 – zamieszczona poniżej) o przeznaczeniu ze środków Klubu kwoty 3000 zł na ten cel. Przypomnieć trzeba, że taką samą kwotę Rada Klubu przeznaczyła też na wcześniejszą zbiórkę na taki sam cel – Uchwała 1/2022).

Rada Klubu złożyła podziękowania i wyrazy uznania dla naszych kolegów – Włodzimierza Gryca, Henryka Majchrzaka oraz Janusza Sobejki za dotychczasowe zaangażowanie w niesieniu pomocy ukraińskim kolegom.

Dziekan Klubu przedstawił też stan prac nad zawarciem porozumienia środowisk  weteranów, emerytów i przyjaciół formacji granicznych RP o współpracy. Rada Klubu zaaprobowała dotychczasowe działania oraz upoważniła Dziekana do jego podpisania, gdy prace nad nim zostaną sfinalizowane.

Ustalono też, że przedstawiciel Klubu weźmie udział w Komitecie Honorowym Ogólnopolskiego Rajdu Szlakiem Obrońców Granic.

Po posiedzeniu Rady odbyła się część nieoficjalna – spotkanie towarzyskie członków Klubu, którzy mogli na nie przybyć oraz przyjaciół Klubu. Było ono bardzo udane i przebiegło w niezmiernie przyjaznej atmosferze. Wszyscy wyrażali gorącą nadzieję na spotkanie w większym, a możliwie pełnym, gronie członków Klubu.

Uchwała RK Nr 2 na 2022 z 22.03.2022