Porozumienie o partnerskiej współpracy.

W dniu 30 maja 2022 r. w Warszawie podpisane zostało Porozumienie o partnerskiej współpracy i współdziałaniu Stowarzyszeń Weteranów, Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP.  

Porozumienie z 30 maja 2022

Poniżej zamieszczone są linki do organizacji – sygnatariuszy Porozumienia 

Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej

Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP „GRANICA”.

Koło Nr 42 im. Wojsk Ochrony Pogranicza ZŻWP

Mazowiecki Zarząd Wojewódzki ZŻWP