Podpisanie porozumienia o partnerskiej współpracy.

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 30 maja br. w Warszawie w Sali Kolumnowej Komendy Głównej Straży Granicznej podpisane zostało porozumienie o partnerskiej współpracy i współdziałaniu Stowarzyszeń Weteranów, Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP. 

Ufamy, że Porozumienie to będzie istotnym impulsem do dalszego rozwijania już przecież owocnej współpracy i stanie się platformą dla nowych inicjatyw i przedsięwzięć służących naszemu środowisku.

Stronami Porozumienia są:

Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej,
Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych,
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP „GRANICA”,
Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy wojska Polskiego wraz z Kołem nr 42 im. WOP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
Koło nr 61 im. Żołnierzy Mazowieckich Jednostek Wojskowych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Górze Kalwarii,
Koło nr 3 Środowisk Służb Granicznych Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego,
Klub Generałów i Admirałów Straży Granicznej RP.

W akcie podpisania Porozumienia zaszczycił nas swoją obecnością  Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Bajger.

Komendantowi Głównemu SG gen. dyw. SG Tomaszowi Pradze dziękujemy za udostępnienie Sali Kolumnowej na uroczystość podpisania Porozumienia, co istotnie podniosło rangę uroczystości. Dziękujemy też pani płk. SG Anecie Skorupskiej oraz podległym jej funkcjonariuszom Gabinetu za pomoc organizacyjną.

Porozumienie z 30 maja 2022