Obchody 30 rocznicy powstania SG

W dniu dzisiejszym – 14 maja br. – uczestniczyłem, jako przedstawiciel naszego Klubu w nadzwyczaj skromnych obchodach 30 rocznicy powstania Straży Granicznej. Obejmowały one mszę w Katedrze Polowej WP, oraz złożenie wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

We mszy uczestniczyło ok. 25 funkcjonariuszy i zaproszonych gości. Mszę celebrował biskup WP Józef Guzdek.

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza złożonych zostało pięć wieńców – od Ministra, Komendanta Głównego oraz zastępców, związku zawodowego funkcjonariuszy, związku zawodowego pracowników cywilnych oraz naszego Klubu. Obecnym przy składaniu wieńców był kolega Krzysztof Janczak.

Leszek Elas