Nasz Klub

Klub Generałów i Admirałów Straży Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej jest stowarzyszeniem zwykłym, dobrowolnym i samorządnym. Skupia komendantów głównych, generałów i admirałów Straży Granicznej będących w stanie spoczynku, pozostających w rezerwie lub pełniących czynną służbę. Głównym celem klubu jest kultywowanie patriotyczno-historycznych tradycji Polskich Formacji Granicznych oraz integracja środowiska funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Deklaracja członkowska – do pobrania.