Władze Klubu

Rada Klubu:

gen. bryg. SG w st. spocz. Marian Kasiński – Dziekan 

gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeusz Frydrych – Członek 

gen bryg SG w st. spocz. Marek Dominiak – Członek

gen. bryg. SG w st. spocz. Marek Borkowski – Skarbnik Klubu  

gen. bryg. SG w st. spocz. Leszek Elas – Sekretarz