Trochę historii

Inicjatywa utworzenia Klubu Generałów Straży Granicznej zrodziła się w kwietniu 2013 r. Propozycję  generałów SG Tadeusza Frydrycha i Mariana Kasińskiego zaakceptował komendant Główny gen. dyw. SG Dominik Tracz wyrażając zgodę na pierwsze spotkanie zainteresowanych przy okazji pobytu na obchodach 22 rocznicy powstania Straży Granicznej w dniu 17 maja w Białymstoku. W zebraniu udział wzięło 15 osób, przeprowadzona została dyskusja nad celami klubu oraz głównymi założeniami regulaminu. Wybrany został 4-ro osobowy komitet założycielski, który przygotował i przeprowadził całą procedurę niezbędną do założenia stowarzyszenia. Walne zebranie założycielskie, w którym uczestniczyło 17 osób obyło się 28 listopada 2013 roku w ośrodku SG w Otwocku-Świdrze. W skład Rady Klubu wybrani zostali generałowie:

Tadeusz Frydrych – dziekan klubu
Marek Adamczyk – sekretarz
Marek Borkowski – skarbnik
Marian Kasiński – członek
Konrad  Wiśniowski – członek

Do prac w składzie Rady Klubu włączył się również komendant główny SG gen. dyw. SG Dominik Tracz. 9 stycznia 2014 roku na podstawie złożonego zaświadczenia Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wydał zaświadczenie o wpisaniu naszego klubu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. W dniu 8 grudnia 2016 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze, podczas którego wybrano władze klubu na bieżącą kadencję. Obecnie klub liczy 23 członków zwyczajnych oraz jednej osobie nadano tytuł członka honorowego.