I Ogólnopolski Kongres Praw Obywatelskich

W dniu 9.12.2017 r w Warszawie, w Muzeum Polin, w ramach I Ogólnopolskiego Kongresu Praw Obywatelskich odbył się panel dyskusyjny „Dezubekizacja – sprawiedliwość społeczna czy represja?”.
Dyskutantami panelu byli prof. Marek Chmaj, Andrzej Milczanowski – były minister spraw wewnętrznych, Henryk Majewski – były minister spraw wewnętrznych, Tomasz Oklejak – naczelnik Wydziału ds. Żołnierzy i Funkcjonariuszy, BRPO, Marcin Szwed – prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Moderatorem dyskusji był nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki.
Link do sprawozdania ze dyskusji panelowej:

www.rpo.gov.pl/pl/content/kpo/panel/dezubekizacja-sprawiedliwosc-spoleczna-czy-represja

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele naszego Klubu kol. Tadeusz Frydrych i Leszek Elas.