I jeszcze raz pomoc dla Ukrainy.

Z wielką przyjemnością i satysfakcją informuję, że w dniu 11.03 br. miało miejsce kolejne przekazanie na ręce gen. Andrieja Kuczerenki darów o wartości blisko 30000 zł dla strony ukraińskiej. Szczegółowa informacja na ten temat zawarta jest w znajdujących się poniżej podziękowaniach adresowanych do naszego Klubu, ale należnych wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że inicjatywa ta stała się możliwa i przybrała taką znaczącą postać.

Specjalne podziękowania należą się ppłk rez. Januszowi Sobejce, szczególnie bliskiemu nam jako Komandorowi Bieszczadzkiego Rajdu Pieszego Weteranów WOP, SG i ich Przyjaciół, który był inicjatorem i animatorem tego przedsięwzięcia.

Poniżej również kilka zdjęć z przekazania darów

Podziękowania dla Klubu Generałów i Admirałów SG RP