Apel

Szanowni Koledzy i Przyjaciele!

Wszyscy jesteśmy świadkami tragicznych zdarzeń, które mają miejsce Ukrainie. Wielu z nas pośrednio lub bezpośrednio już brało udział w akcjach polegających na zbieraniu środków na zakup sprzętu, wyposażenia i przekazywaniu go naszym ukraińskim kolegom. (Informacje na ten temat są zamieszczone na stronie Klubu Generałów i Admirałów SG RP – www.klubgeneralowsg.pl). Niestety wiele wskazuje, że to co się dzieje w Ukrainie nieprędko się skończy, a jeśli już, a chcielibyśmy, żeby to stało się jak najprędzej, pozostaną zniszczenia i braki praktycznie wszystkiego. Dlatego uważamy, że wysiłki w niesieniu pomocy powinny być możliwie skoncentrowane, by uniknąć słabości rozczłonkowania oraz by pomoc ta mogła mieć realne i wymierne znaczenie. 

Z powyższego wynika propozycja, by połączyć siły wszystkich naszych organizacji i by środki zbierane były na jednym koncie z przeznaczeniem na pomoc Państwowej Służbie Granicznej Ukrainy. Ponieważ wcześniej z inicjatywą zbiórki wystąpił Związek Emerytów i Rencistów SG proponujemy, żeby to już istniejące konto przyjmowało teraz wpłaty od nas wszystkich.

Uzgodnienia dotyczące zakończenia zbiórki, stanu konta, rodzaju artykułów i sprzętu oraz przekazanie stronie ukraińskiej będą z Państwem na bieżąco uzgadniane.

W załączeniu przesyłamy Apel w tej sprawie z prośbą o jego rozpropagowanie poprzez powiadomienie o nim swoich członków, zamieszczenie go na stronach internetowych oraz w każdy inny sposób, który uznacie za stosowny.

Liczymy na zrozumienie i poparcie. 

Dziekan Klubu Generałów i Admirałów SG RP

gen. bryg w st. spocz. Marian Kasiński

Apel