Alarm graniczny – Cieszyn, wrzesień 2020 r.

Poniżej informacja Dziekana Klubu GiA SG RP

Warszawa 28.09.2020

ZGROMADZENIE W CIESZYNIE „ALARM GRANICZNY TRWA”

W dniu 26 września b.r. uczestniczyłem w proteście byłych funkcjonariuszy służb mundurowych przeciwko ustawie represyjnej z grudnia 2016 roku zorganizowanym na rynku w Cieszynie przez Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

W zgromadzeniu pod hasłem „ ALARM GRANICZNY TRWA” udział wzięły kilkuosobowe delegacje wszystkich regionów związku oraz wielu gości, wśród nich: Pani Burmistrz Cieszyna, Starosta powiatu cieszyńskiego, parlamentarzyści, prezes Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych oraz przedstawiciele emerytów innych służb regionu Śląska w tym goście z Czech.

W wystąpieniach uczestników jednoznacznie podkreślono represyjno – odwetowy charakter tej ustawy i niedopuszczalny sposób w jaki zostało potraktowanych kilkadziesiąt tysięcy emerytów mundurowych i ich rodzin. Wyrażono oczekiwanie doprowadzenia do wyeliminowania tej haniebnej ustawy z obiegu prawnego naszego kraju i naprawienia krzywdy objętym tą ustawą.

Pani Burmistrz nawiązała do roli i znaczenia dla miasta faktu stacjonowania w mieście jednostki Wojsk Ochrony Pogranicza a następnie Straży Granicznej.

W swoim wystąpieniu nawiązałem do początku powstania SG, przybliżyłem warunki w jakich powstawała Straż Graniczna ze szczególnym zwróceniem uwagi na procedurę przyjęcia kadry zawodowej z podkreśleniem przeprowadzeniem weryfikacji. Zaapelowałem o dalsza integrację środowiska emerytów mundurowych wojska i służb w obecnej sytuacji, kiedy sądy po długim okresie bezczynności wszczynają procedurę rozpatrywania odwołań.

Z grona kadry kierowniczej Straży Granicznej uczestniczyło kilku byłych komendantów oddziałów oraz oficerów z kierownictwa biur Komendy Głównej.

Organizacja i przebieg zgromadzenia spotkał się ze znaczącym zainteresowaniem ze strony miejscowych i regionalnych mediów.

Wyrazy podziękowania dla kolegów szczególnie z zarządu związku, gospodarzy z CIESZYNA i GŁUBCZYC za inicjatywę, przygotowanie oraz organizację tego zgromadzenia.

 

Dziekan Klubu G i A SG

Gen. Tadeusz Frydrych