Archiwum miesiąca: maj 2022

Podpisanie porozumienia o partnerskiej współpracy.

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 30 maja br. w Warszawie w Sali Kolumnowej Komendy Głównej Straży Granicznej podpisane zostało porozumienie o partnerskiej współpracy i współdziałaniu Stowarzyszeń Weteranów, Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP. 

Ufamy, że Porozumienie to będzie istotnym impulsem do dalszego rozwijania już przecież owocnej współpracy i stanie się platformą dla nowych inicjatyw i przedsięwzięć służących naszemu środowisku.

Stronami Porozumienia są:

Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej,
Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych,
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP „GRANICA”,
Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy wojska Polskiego wraz z Kołem nr 42 im. WOP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
Koło nr 61 im. Żołnierzy Mazowieckich Jednostek Wojskowych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Górze Kalwarii,
Koło nr 3 Środowisk Służb Granicznych Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego,
Klub Generałów i Admirałów Straży Granicznej RP.

W akcie podpisania Porozumienia zaszczycił nas swoją obecnością  Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Bajger.

Komendantowi Głównemu SG gen. dyw. SG Tomaszowi Pradze dziękujemy za udostępnienie Sali Kolumnowej na uroczystość podpisania Porozumienia, co istotnie podniosło rangę uroczystości. Dziękujemy też pani płk. SG Anecie Skorupskiej oraz podległym jej funkcjonariuszom Gabinetu za pomoc organizacyjną.

Porozumienie z 30 maja 2022

 

 

 

 

IV Kongres FSSM RP

W dniach 18-20 maja 2022 r. w miejscowości Drobin odbył się IV Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, na którym oceniono dotychczasowe działania Federacji w upływającej kadencji, dokonano zmiany statutu, wybrano nowe władze a także przyjęto uchwałę programową.

Nowym Przewodniczącym FSSM RP został Pan Piotr Iwat – członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów SG.

Nowemu Przewodniczącemu gratulujemy i życzymy sukcesów w trudnym dla nas wszystkich czasie oraz kontynuowania, tak efektywnych jak dotąd, działań Federacji w sferze przeciwdziałania i zwalczania negatywnych skutków ustawy represyjnej, która wielu z nas niezasłużenie dotknęła.

Wiceprzewodniczącymi zostali Henryk Budzyński, Bogdan Komorowski oraz Leszek Szreder. Miło nam też poinformować, że członkiem Zarządu Federacji został znany nam doskonale Pan Andrzej Adamczyk.

Pełna informacja dotycząca wyboru władz znajduje się na stronie Federacji pod adresem:

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczpospolitej Polskiej (fssm.pl)

 

Dary dla Ukrainy – kolejny raz

Z przyjemnością informuję, że w dniu 13.05 br na przejściu granicznym z Ukrainą nastąpiło przekazanie darów zakupionych za środki zgromadzone w ramach zbiórki zorganizowanej przez środowiska weteranów i emerytów polskich formacji granicznych.
Informacja o prowadzonej zbiórce została zamieszczona wcześniej na naszej stronie internetowej.
Za zebrane środki zakupiono  50 toreb medycznych.
 
Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w zbiórce ale  szczególne podziękowania składamy na ręce kol. Włodzimierza Gryca oraz Zygmunta Staniszewskiego, którzy walnie przyczynili się do pomyślnego finału.!
 
 
 

Kolejne przekazanie darów.

Poniżej informacja przekazana przez kol. Włodzimierza Gryca.

Dzięki Włodek!

26 kwietnia w przejściu granicznym Hrebenne uczestniczyłem w przekazaniu przez Polską Fundację Narodową oraz fundację „Niezapomniani”  Państwowej Służbie Granicznej Ukrainy środków wyposażenia ochronnego umundurowania wojskowego gogli radiotelefonów środków opatrunkowych zestawów medycznych agregatu prądotwórczego oraz ambulansu których wartość to kilkaset tysięcy złotych. 
Ze swojej strony przekazałem gen.Lejt. Andrejemu Kuczerenko używany wózek widłowy podarowany 7 Karpackiemu Oddziałowi Granicznemu Regionalnego Zarządu PSGU przez firmę z Czarnej Białostockiej która zastrzegła swoją anonimowość. Wózek został poddany kapitalnemu remontowi silnika wraz z wymianą ogumienia i pomalowania – prace zostały wykonane przez zaprzyjaźnione firmy z Podlasia. Jest to już 2 wózek który został przekazany PSGU.