Archiwum miesiąca: marzec 2022

Posiedzenie Rady Klubu 22.03.2022 r.

W dniu 22.03.2022r. odbyło się posiedzenie Rady Klubu Generałów i Admirałów SG RP. W jego trakcie omówiono najistotniejsze aktualne sprawy, a przede wszystkim Apel o wpłaty na pomoc walczącej Ukrainie. Rada Klubu podjęła uchwałę (Uchwała 2/2022 – zamieszczona poniżej) o przeznaczeniu ze środków Klubu kwoty 3000 zł na ten cel. Przypomnieć trzeba, że taką samą kwotę Rada Klubu przeznaczyła też na wcześniejszą zbiórkę na taki sam cel – Uchwała 1/2022).

Rada Klubu złożyła podziękowania i wyrazy uznania dla naszych kolegów – Włodzimierza Gryca, Henryka Majchrzaka oraz Janusza Sobejki za dotychczasowe zaangażowanie w niesieniu pomocy ukraińskim kolegom.

Dziekan Klubu przedstawił też stan prac nad zawarciem porozumienia środowisk  weteranów, emerytów i przyjaciół formacji granicznych RP o współpracy. Rada Klubu zaaprobowała dotychczasowe działania oraz upoważniła Dziekana do jego podpisania, gdy prace nad nim zostaną sfinalizowane.

Ustalono też, że przedstawiciel Klubu weźmie udział w Komitecie Honorowym Ogólnopolskiego Rajdu Szlakiem Obrońców Granic.

Po posiedzeniu Rady odbyła się część nieoficjalna – spotkanie towarzyskie członków Klubu, którzy mogli na nie przybyć oraz przyjaciół Klubu. Było ono bardzo udane i przebiegło w niezmiernie przyjaznej atmosferze. Wszyscy wyrażali gorącą nadzieję na spotkanie w większym, a możliwie pełnym, gronie członków Klubu.

Uchwała RK Nr 2 na 2022 z 22.03.2022

Apel

Szanowni Koledzy i Przyjaciele!

Wszyscy jesteśmy świadkami tragicznych zdarzeń, które mają miejsce Ukrainie. Wielu z nas pośrednio lub bezpośrednio już brało udział w akcjach polegających na zbieraniu środków na zakup sprzętu, wyposażenia i przekazywaniu go naszym ukraińskim kolegom. (Informacje na ten temat są zamieszczone na stronie Klubu Generałów i Admirałów SG RP – www.klubgeneralowsg.pl). Niestety wiele wskazuje, że to co się dzieje w Ukrainie nieprędko się skończy, a jeśli już, a chcielibyśmy, żeby to stało się jak najprędzej, pozostaną zniszczenia i braki praktycznie wszystkiego. Dlatego uważamy, że wysiłki w niesieniu pomocy powinny być możliwie skoncentrowane, by uniknąć słabości rozczłonkowania oraz by pomoc ta mogła mieć realne i wymierne znaczenie. 

Z powyższego wynika propozycja, by połączyć siły wszystkich naszych organizacji i by środki zbierane były na jednym koncie z przeznaczeniem na pomoc Państwowej Służbie Granicznej Ukrainy. Ponieważ wcześniej z inicjatywą zbiórki wystąpił Związek Emerytów i Rencistów SG proponujemy, żeby to już istniejące konto przyjmowało teraz wpłaty od nas wszystkich.

Uzgodnienia dotyczące zakończenia zbiórki, stanu konta, rodzaju artykułów i sprzętu oraz przekazanie stronie ukraińskiej będą z Państwem na bieżąco uzgadniane.

W załączeniu przesyłamy Apel w tej sprawie z prośbą o jego rozpropagowanie poprzez powiadomienie o nim swoich członków, zamieszczenie go na stronach internetowych oraz w każdy inny sposób, który uznacie za stosowny.

Liczymy na zrozumienie i poparcie. 

Dziekan Klubu Generałów i Admirałów SG RP

gen. bryg w st. spocz. Marian Kasiński

Apel

 

I jeszcze raz pomoc dla Ukrainy.

Z wielką przyjemnością i satysfakcją informuję, że w dniu 11.03 br. miało miejsce kolejne przekazanie na ręce gen. Andrieja Kuczerenki darów o wartości blisko 30000 zł dla strony ukraińskiej. Szczegółowa informacja na ten temat zawarta jest w znajdujących się poniżej podziękowaniach adresowanych do naszego Klubu, ale należnych wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że inicjatywa ta stała się możliwa i przybrała taką znaczącą postać.

Specjalne podziękowania należą się ppłk rez. Januszowi Sobejce, szczególnie bliskiemu nam jako Komandorowi Bieszczadzkiego Rajdu Pieszego Weteranów WOP, SG i ich Przyjaciół, który był inicjatorem i animatorem tego przedsięwzięcia.

Poniżej również kilka zdjęć z przekazania darów

Podziękowania dla Klubu Generałów i Admirałów SG RP

 

Pomoc dla Ukrainy – kolejny etap.

Nasz kolega Włodzimierz Gryc podjął kolejną inicjatywę zmierzającą do wspierania naszych ukraińskich kolegów w ich walce o wolną Ukrainę. Jego pomysł podjęła Fundacja „Niezapomniani”, założona przez byłych żołnierzy „GROM” (www.niezapomniani.pl), która sfinansowała dary o wartości ok. 200000 zł.

W dniu 10.03 2022 r. w przejściu granicznym Hrebenne Prezes Fundacji „Niezapomniani” Tomasz Kowalczyk wraz z Włodzimierzem Grycem i wolontariuszami uroczyście przekazali zebrane dary na ręce byłego oficera łącznikowego Państwowej Służby Granicznej Ukrainy gen. pułkownika Andrieja Kuczerenki. Obejmowały one hełmy kevlarowe, kamizelki kuloodporne, mundury, buty, odzież termoaktywną, radiotelefony, drony, latarki, koce termiczne, kuchenki, opatrunki indywidualne, leki, karimaty, śpiwory oraz sprzęt optyczny.

Dziękujemy!

Poniżej dokumentacja fotograficzna z przekazania darów.

 

 

 

Pomoc dla Ukrainy

Informujemy, że z inicjatywy kol. Włodzimierza Gryca zorganizowana została zbiórka, w wyniku której przekazano dary o łącznej wartości ok. 30000 zł na rzecz Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.  Poniżej zdjęcia przekazanych darów.