Archiwum miesiąca: październik 2021

Zebranie Członków Klubu w Stężycy – 22-24.10.2021 r.

23 października 2021 r odbyło się długo wyczekiwane i wielokrotnie odkładane z powodu covidowych rygorów Zebranie Członków Klubu Generałów i Admirałów SG RP. Zebranie stanowiło najważniejszą część spotkania członków Klubu i zaproszonych gości w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku.

Zebranie Członków wysłuchało i zaakceptowało sprawozdanie ustępującej Rady Klubu z okresu ubiegającej kadencji, a także zapoznało się ze stanem finansów Klubu. Przeprowadzone zostały wybory do Rady Klubu. W ich wyniku aktualny skład Rady Klubu przedstawia się następująco:

gen. bryg. SG w st. spocz. Marian Kasiński – Dziekan

gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeusz Frydrych – Członek,

gen. bryg. SG w st. spocz. marek Dominiak – Członek,

gen. bryg. SG w st. spocz. Marek Borkowski – Skarbnik

gen. bryg. SG w st. spocz. Leszek Elas – Sekretarz

Zebranie podziękowało ustępującej Radzie z zwłaszcza dotychczasowemu Dziekanowi gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeuszowi Frydrychowi za jego wkład pracy w utworzenie i funkcjonowanie Klubu.

W  części nieoficjalnej członkowie Klubu i zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z obiektami znajdującymi się w Centrum w Szymbarku – autentyczną chatą zesłańców syberyjskich, repliką baraku łagrowego, wagonami, którymi wywożeni byli zesłańcy, domem z polskiej wsi Adampol oraz chatą trapera z Kanady. Zwiedziliśmy też replikę bunkra organizacji Gryf Pomorski oraz dom zbudowany na dachu. Największą atrakcją była jednak wycięta z jednego pnia drzewa – daglezji – najdłuższa deska na świecie, licząca ponad 46 m., co zaświadcza stosowny certyfikat Guinnessa.

Wielkie dzięki dla adm. SG w stanie spocz. Konrada Wiśniowskiego za przygotowanie i zorganizowanie spotkania.

No i oczywiście niekończące się rozmowy. Niech żałują ci, którzy nie byli.

Niżej kilka zdjęć

V Krajowy Zjazd Związku Emerytów i Rencistów SG

Dziekan gen. bryg. SG Tadeusz Frydrych przekazał następującą informację:

W dniu 9 października 2021 roku uczestniczyłem w obradach V Krajowego Zjazdu Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Soczewce k/ Płocka. Wśród delegatów znalazło się wiele nowych osób, przede wszystkim młodszego pokolenia kadry pełniącej służbę w obu formacjach granicznych. W sprawozdaniu oraz dyskusji dokonano podsumowania mijającej kadencji oraz z troską o całe środowisko  zakreślono plany  działań w następnych latach. Głównym tematem była potrzeba niesienia pomocy osobom, które zostały skrzywdzone ustawą represyjną.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem potrzebę zacieśniania dalszej współpracy oraz motywowania do wstępowania w szeregi związku możliwie największej ilości osób.

Nastąpiła wyraźna zmiana pokoleniowa  w kierownictwie  tej organizacji związkowej. Do  Zarządu na następną kadencję wybrano osoby z grona byłych Naszych podwładnych i wychowanków. Prezesem został Sławomir Matusewicz przedstawiciel Śląskich Pograniczników.

Wśród zaproszonych gości obecni byli parlamentarzyści, przedstawiciele FSSM oraz osoby z  organizacji związkowych z innych służb.

Obrady Zjazdu  były bardzo dobrze przygotowane i  pomimo licznego  grona uczestników wyjątkowo sprawnie przeprowadzone.

25-lecie Klubu Generałów i Admirałów Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 8.10.2021 r. delegacja naszego Klubu w osobach gen. bryg SG Tadeusza Frydrycha oraz gen. bryg. SG Leszka Elasa uczestniczyła w uroczystości 25-lecia istnienia Klubu Generałów i Admirałów Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość odbyła się w Auli Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Rozpoczęła się od wystąpienia Prezesa Klubu gen. dyw. w st. sp. Jerzego Słowińskiego. Następnie głos zabrał Rektor SGGW prof. dr hab. Michał Zasada a po nim zaproszeni goście – Przewodniczący FSSM insp. w st. sp. Zdzisław Czarnecki, Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji nadisp. w st. sp. Adam Rapacki oraz inni zaproszeni goście. Oficjalna część uroczystości zakończyła się wręczeniem okolicznościowych dyplomów i odznaczeń Klubu. Część artystyczną wypełnił występ zespołu SGGW „Promni”, po którym  goście zostali zaproszeni na uroczysty poczęstunek. W jego trakcie Dziekan naszego Klubu gen. bryg. SG Tadeusz Frydrych , wręczając okolicznościowy adres, złożył  życzenia dalszej owocnej działalności i sukcesów a także dobrej współpracy z bratnimi organizacjami.