Informacja z 16.06.2017

Informujemy, że według stanu na dzień 16.06.2017 r., co najmniej dwóch naszych kolegów otrzymało decyzje emerytalne wystawione według nowych przepisów.